65-plusser? Dan krijg je binnenkort een telefoontje van Stad Hasselt

Hasselt belt met alle 65-plussers tegen vereenzaming in coronaperiode.
Pixabay Hasselt belt met alle 65-plussers tegen vereenzaming in coronaperiode.
Hasselaren die ouder zijn dan 65 jaar mogen binnenkort een telefoontje verwachten van het departement ouderenzorg HOGEVIJF van OCMW Hasselt. De stad wil daarmee ouderen extra aandacht geven om vereenzaming tijdens de coronaperiode te voorkomen.

Eerder belden vrijwilligers van het platform ‘Belgezel’ al naar ouderen die zelf aangaven eenzaam te zijn. Nu wordt dat initiatief uitgebreid naar alle Hasseltse 65-plussers. HOGEVIJF zal die groep bereiken via een lijst van de Dienst Burgerzaken. “We beginnen onze belronde bij de oudste personen uit onze lijst”, vertelt Kaat Kuipers, diensthoofd thuisdiensten en dienstencentra. “Zo schuiven we verder op. Neemt de senior niet op, dan proberen we het snel nog een keer opnieuw. De bedoeling is om zoveel mogelijk ouderen aan de lijn te krijgen.”

Tijdens een informeel gesprek polst de vrijwilliger naar het welbevinden van de senior en naar specifieke vragen of problemen. “De bedoeling van ‘Belgezel’ is om ouderen psychosociaal te ondersteunen en om hulpvragen te detecteren”, onderstreept schepen van de Hasselaar Lies Jans. “De hulpvragen pakken we zelf aan of geven we door aan de professionele hulp- en dienstverlening of aan het vrijwilligersplatform ‘Hasselt Helpt’.”