10,5% procent minder Limburgse starters, maar horeca geeft geen krimp

Illustratiebeeld.
BELGAIMAGE Illustratiebeeld.
431 Limburgers waagden in mei de sprong naar het ondernemerschap. Dat is 24% minder dan in mei 2019. Ook in maart (-9,20%) en april (-43,39%) lag het aantal starters beduidend lager dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Unizo Limburg.

Een nieuwe onderneming uit de grond stampen tijdens de coronacrisis: niet evident, maar het gebeurt gelukkig wel. “In maart waagden 444 Limburgers de sprong naar het ondernemerschap, in april 471 en in mei 431", rekent Bart Lodewyckx van Unizo Limburg ons voor. “Daarmee komt het totaal aantal Limburgse starters in 2020 op 3.258. Dat komt overeen met een daling van 10,5% in vergelijking met 2019, toen er 3.642 mensen opstartten.”

Detailhandel meest populair

“De meeste Limburgse starters situeren zich in de dienstensector, al noteren we daar ook de grootste absolute daling ten opzichte van 2019”, licht Bart Lodewyckx toe. “Ook in de bouwsector is het aantal starters gedaald. Voor de horeca is het aantal starters dit jaar quasi gelijk als vorig jaar, wat toch wel opmerkelijk is. Tot slot noteren we een stijging in de detailhandel.”