"Voortrekker zijn voor heel Limburg"

BURGEMEESTER NADJA VANANROYE STELT 'BELEIDSNOTA 2.0' VOOR

Burgemeester Nadja Vananroye.
Mine Dalemans Burgemeester Nadja Vananroye.
Hasselts burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) stelde gisteren haar 'beleidsnota 2.0' voor. Die moet de marsrichting aangeven voor het stadsbestuur tijdens de rest van de legislatuur. "We willen vooral onze voortrekkersrol voor Limburg opnemen", klinkt het. De oppositie onthaalde het plan heel erg lauwtjes.

Jean-Luc Dehaene vroeg de koning ooit honderd dagen, zijn partijgenote had goed twee weken nodig sinds ze officieel burgemeester werd om resultaat te tonen. Vananroye legde gisterenavond aan de gemeenteraad haar 'beleidsnota 2.0' voor: het document wat moet aangeven welke richting het met Hasselt uitgaat de rest van de legislatuur. Wie een grote stijlbreuk met het bewind van Hilde Claes (sp.a) verwachtte, bleef op zijn honger zitten. Het grootste deel van de nota bestond uit het toelichten van (voornamelijk) reeds gedane of aangekondigde investeringen. "Nochtans erg belangrijk", zegt Vananroye.


"Door duurzaam te investeren in de infrastructuur, maken we een moderne dienstverlening aan de Hasselaren mogelijk. Denk maar aan het nieuw stadhuis, wat op schema zit om midden 2018 in gebruik te nemen. Ook het Voltha-plan voor de stationsbuurt waar we meer investeringen in panden willen faciliteren. Maar ook op andere domeinen is er heel wat in gang gezet." Zo snijdt de stad volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput (CD&V) binnenkort acht hectare nieuwe KMO-grond aan en breit schepen van Leefmilieu Joost Venken (Groen) de Herkenrodebossen aan mekaar tot een nieuw natuurgebied van 180 hectare. Hij wil samen met de UHasselt bovendien van Hasselt een proeftuin maken voor ontwikkelingen op gebied van zonne-energie.

N-VA-fractieleider Steven Vandeput.
Mine Dalemans N-VA-fractieleider Steven Vandeput.

Verantwoordelijkheid

De burgemeester wil uitdrukkelijk dat Hasselt haar verantwoordelijkheid neemt als provinciehoofdplaats. "Zo moeten we durven kijken naar verdere fusies bij de veiligheidsdiensten en blijven aandacht vragen voor het Hasseltse station, al zal dat eerder een renovatie dan een nieuwbouw zijn. Daarrond heb ik al contacten gehad met de NMBS. Spartacus moet uitgevoerd worden, de spoorlijn richting Neerpelt geactiveerd en fietssnelwegen uitgebouwd. Ook wil ik bekijken hoe we verder kunnen samenwerken met Genk."

Geen officieel weerwoord

Los van de items uit de beleidsnota viel het opvallendste nieuws misschien nog wel bij de oppositie te rapen. Die had tijdens de raadszitting merkwaardig genoeg geen officieel weerwoord klaar. "We deden bewust geen tussenkomst. Mooiere plaatjes maken geen mooier plan en het kan blijkbaar ook de meerderheid zelf niet begeesteren. Er kon zelfs geen beleefdheidsapplaus af", verklaarde N-VA-fractieleider Steven Vandeput achteraf. Ook Laurence Libert (Open Vld) was niet van haar sokken geblazen. "Ik heb voorlopig weinig nieuwe dingen gehoord. Al had ik dat ook niet meteen verwacht: uiteindelijk blijft het dezelfde ploeg die aan zet is", klinkt het.