Hasseltse landbouwers kunnen schade melden tot eind augustus

Land- en tuinbouwers met percelen in Hasselt kunnen tot vrijdag 30 augustus bij de stad Hasselt melding maken van geleden schade.
ANP Land- en tuinbouwers met percelen in Hasselt kunnen tot vrijdag 30 augustus bij de stad Hasselt melding maken van geleden schade.
De droogte van het voorjaar en de hittegolf van eind juli zorgden voor gewasschade bij verschillende land- en tuinbouwers op percelen in Hasselt. Het indienen van een schademelding is de eerste stap naar de vaststelling van de schade door de schattingscommissie. Land- en tuinbouwers met percelen in Hasselt kunnen tot vrijdag 30 augustus bij de stad Hasselt melding maken van geleden schade.

“Wanneer de hitte en droogte van de voorbije zomer erkend zouden worden als landbouwramp, hebben de getroffen landbouwers kans op een tegemoetkoming vanwege de overheid voor het geleden oogstverlies”, legt schepen van Landbouw Rik Dehollogne uit. “Het melden van schade is de eerste stap naar de vaststelling van schade door de schattingscommissie. Bijgevolg vragen wij om tijdig een melding te maken van de geleden schade, zodat onze schadecommissie een goed overzicht heeft en we de rondgang van de schattingscommissie zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren.”

KRATOS

Aangezien landbouwers regelmatig geconfronteerd worden met heel wat verschillende uitdagingen heeft het Departement Landbouw en Visserij een vernieuwd bedrijfsadviessysteem ‘KRATOS’ ontwikkeld. Binnen KRATOS maak je als landbouwer gratis gebruik van extern bedrijfsadvies, gaande van optimalisering van de waterhuishouding en bodem maar ook rond arbeidsveiligheid. “Sinds eind februari 2016 hebben 2 Hasseltse landbouwers gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Omdat Hasselt zo’n 100 landbouwers telt, zijn we ervan overtuigd dat nog meer landbouwers hun voordeel kunnen halen uit dit adviessysteem”, aldus schepen Dehollogne.

 Weersverzekering

In de nabije toekomst veranderen de spelregels voor het vaststellen van landbouwschade. Vanaf 1 januari 2020 kunnen landbouwers een brede weersverzekering afsluiten waarvan ze 65% van de verzekeringspremie terugbetaald krijgen. Verzekeraars kunnen geleden teeltschade vergoeden als die minstens 20% bedraagt van de gemiddelde opbrengst in de voorafgaande jaren. Vanaf 1 januari 2020 is er nog een overgangsperiode van 5 jaar voorzien. “In de praktijk betekent dit dat een landbouwer tot 1 januari 2025 kan vragen aan zijn gemeente om de schattingscommissie samen te roepen om schade aan niet verzekerde percelen vast te stellen”, aldus schepen Dehollogne.

Hasseltse landbouwers kunnen ingevulde schadeformulieren samen met de elektronische verzamelaanvraag met bijbehorend fotoplan van getroffen percelen doormailen naar leefmilieu@hasselt.be. Lege schadeformulieren vind je terug via www.hasselt.be/nl/schade_ramp.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.