"Doorlichting bestuur is niet nodig"

MEERDERHEID STEMT VOORSTEL OPPOSITIE WEG TIJDENS GEMEENTERAAD

Burgemeester Nadja Vananroye (CD&V).
Foto BELGA Burgemeester Nadja Vananroye (CD&V).
Er komt dan toch geen volledige doorlichting van het Hasseltse stadsbestuur, in de nasleep van de audit die de voorbije maanden werd uitgevoerd. De oppositie vond elkaar gisteren nochtans in die vraag maar het voorstel werd weggestemd door de meerderheid. "Audit Vlaanderen heeft nergens aangegeven dat dit nodig zou zijn", zegt burgemeester Nadja Vananroye (CD&V).

Wie een vlammende raadszitting verwachtte, was er gisteren aan voor de moeite. Geen onderhandse opmerkingen over 'postjes pakken' bijvoorbeeld, ook bitse woordenwisselingen zoals de voorbije maanden al eens durfden voorkomen bleven uit. Nochtans staat het stadsbestuur, na de affaire rond belangenvermenging en de daaropvolgende audit, volgens burgemeester Vananroye voor een 'omslagmoment'. "Met de bouw en verhuis van en naar het nieuwe stadhuis gaan we sowieso al naar een hele andere werking in de toekomst. Met de aanbevelingen die voortkomen uit de audit komt daar nog een extra dimensie bovenop. We staan hier aan de start van een proces wat niet meteen zal stoppen." De eerste resultaten moeten al snel zichtbaar zijn, zo klinkt het. "De audit gaf onder meer aan dat er werk moest gemaakt worden van een afsprakennota tussen het schepencollege en ambtenarij om zo een goede werkrelatie te verzekeren. Wel, die nota is bijna klaar en zal volgende week goedgekeurd worden."

Mooie woorden

N-VA-fractieleider Steven Vandeput was vanuit de oppositie dan ook eerst opvallend vriendelijk voor de meerderheid. "Wij horen mooie woorden naar een omslag: in woordgebruik en intentie krijgt u alvast het voordeel van de twijfel", zegt hij. "Maar we denken dat er mogelijk wel meer aan de hand is dan wat in de audit wordt aangehaald. Niet dat de hele organisatie slecht zou zijn maar de audit was beperkt in omvang. Laat ons daarom voor een volledige doorlichting gaan." 'Oppositiepartner' Open Vld trad Vandeput daar bij monde van fractieleider Laurence Libert in bij. "Is alles onderzocht, is de vraag die we ons kunnen stellen", aldus Libert. Ook Frank Troosters (VB) sprak zich uit voor een extra doorlichting. "Want als ik dit rapport lees, denk ik dat ik een thriller voor mijn neus heb liggen." N-VA vroeg bij monde van Lies Jans en Jan Wouters -zoals aangekondigd- ook nog de invoering van een intern controlesysteem en de uitbreiding van de deontologische code voor het schepencollege.

Teleurstelling

De meerderheid was niet meteen geneigd de oppositie te volgen. "Wat een volledige doorlichting betreft: Audit Vlaanderen geeft niet aan dat zoiets moet gebeuren. Op dit moment denken we ook niet dat dat aangewezen is", zegt Vananroye.


Ook de specifieke uitwerking van het controlesysteem werd afgewezen, wat de deontologische code betreft wil de meerderheid wel met de fractievoorzitters rond de tafel gaan zitten. Bij de oppositie reageert N-VA dan ook teleurgesteld. "Ik snap niet dat jullie hier niet in durven meestappen. Als u echt een omslag qua mentaliteit meent, is het toch normaal dat we de hele organisatie doorlichten? Dat Audit Vlaanderen dit niet aangeeft, is een zwak excuus", zegt Lies Jans.