Leiewerken afgesloten met feestelijke wandeling: “De rivier moet opnieuw zichtbaar zijn in het stadscentrum en ruimte bieden voor ontspanning”

De vernieuwde Leie in Harelbeke.
Henk Deleu De vernieuwde Leie in Harelbeke.
Na meer van vijf jaar werken met heel wat hinder voor de omwonenden, werden zaterdag in Harelbeke de Leiewerken op een feestelijke manier afgesloten. Honderden mensen kwamen een kijkje nemen en namen deel aan de belevingswandeling ‘Leieleute’. “Als we het vrachtwagenvervoer kunnen vervangen door vervoer op een waterweg, dan juich ik dat alleen maar toe.”

Spektakel troef zaterdagavond bij de officiële beëindiging van de Leiewerken in Harelbeke. Onder de noemer Leieleute kregen bewoners – en dat waren er heel wat – tekst en uitleg over wat er de afgelopen vijf jaar allemaal gebeurde. Er was een wandeling, die met vuurwerk op gang werd geschoten, over de Bloemmolenbrug tot aan de Banmolens en terug over de Hoge Brug tot aan de Vrijdomkaai, waar de deelnemers van de belevingswandeling de nieuwjaarsreceptie ‘Tegoare Nieuwjoare’ wachtte.

“Ik woon op de Bloemenwijk en we hebben de Leiewerken dan ook heel intens meegemaakt”, zegt Marc Bekaert (58), die al levenslang inwoner van Harelbeke is. “Ik was wel benieuwd hoe het er allemaal uitziet na vijf jaar ellende. Vooral het vernieuwen van de brug was voor ons vooral een probleem. We waren als het ware afgesloten van het centrum. Je moest omrijden met de wagen om daar te geraken. Ook met de fiets of te voet was het niet altijd evident.” De werken duurden een jaar langer dan gepland. “Dat begrijp ik wel, er is altijd wel iets dat voor vertraging zorgt tijdens dergelijke grote werken. Een slechte zaak is dit echter niet: als we het vrachtwagenvervoer kunnen vervangen door vervoer op een waterweg, dan juich ik dat alleen maar toe.” Marc Bekaert zegt dat de communicatie over de werken wel voldoende was. “Ik woonde een paar informatievergaderingen bij, waar we wel heel wat te horen kregen. En we ontvingen regelmatig een nieuwsbrief. Toch ben ik blij dat het gedaan is. Je weet nooit wat er op je afkomt bij zulke grote werken. Om een klein voorbeeld te geven: de trillingen van de boorwerken, je voelde dat soms tot bij ons.”

Harelbekenaar Marc Bekaert en echtgenote Christa Vandebulcke zijn blij dat de werken voorbij zijn.
Henk Deleu Harelbekenaar Marc Bekaert en echtgenote Christa Vandebulcke zijn blij dat de werken voorbij zijn.

De Leiewerken maken deel uit van het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Met dat project wil de Vlaamse overheid van de binnenvaart een nog sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. De Leie wordt opgewaardeerd tot een waterweg die schepen tot 4.500 ton en met drie lagen containers een vlotte doorgang moet verlenen tussen Seine en Schelde.

In Harelbeke vond het meest omvangrijke deelproject van Seine Schelde Vlaanderen plaats. Er werden tal van toepassingen gedaan om de rivier toegankelijker te maken voor de grote schepen. De Vlaamse Waterweg nv, die de Leiewerken uitvoerde, verving de oude sluis door een grotere sluis en vernieuwde en verhoogde de Hogebrug. Een gloednieuwe, energieneutrale stuw kwam in de plaats van de bestaande stuw en dat om het waterpeil op niveau te houden. Naast de stuw, wat een obstakel vormt voor de vismigratie, is er vispassage aangebracht. Die zorgt ervoor dat de vissen de stuw vlot kunnen omzeilen. Boven de vispassage zorgt een passerelle voor een uitkijkpunt voor de wandelaars. Naast een betere infrastructuur voor binnenvaart en rivierherstel, had De Vlaamse Waterweg nv ook heel wat aandacht voor de omgeving en recreatie. Zo werd de oude Leie-arm opnieuw verbonden met de Leie, waardoor het water weer naar de Banmolens stroomt. De Banmolens bevinden zich op het Leie-eiland en werden in de 11de eeuw gebouwd. Vandaag is een deel van de molen ingericht met lofts en een tearoom. Ten slotte zorgt een nieuwe draaideur ervoor dat fietsers en voetgangers vlot het eiland en het stadscentrum kunnen bereiken.

Honderden, zoniet duizenden mensen, namen deel aan de belevingswandeling Leieleute
Henk Deleu Honderden, zoniet duizenden mensen, namen deel aan de belevingswandeling Leieleute

“Vlaanderen investeerde zo’n 100 miljoen euro in Harelbeke”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg. “Met de bouw van de nieuwe sluis zetten we onze ambitie kracht bij om de binnenvaart nog aantrekkelijker te maken voor bedrijven. Maar naast de sluis en de aanpassing van de rivier investeerden we in leefbaarheid en omgeving. We zijn trots dat we dit vandaag (zaterdag, red.) op een feestelijke manier mogen huldigen.”

Samen met de Leiewerken liep het stadsvernieuwingsproject ‘h∩aqua’, een samenwerking tussen de waterwegbeheerder en de stad Harelbeke. “Waar vroeger de Leie weggestopt was achter gebouwen, neemt die vandaag opnieuw een centrale plaats in”, zegt burgemeester Alain Top. “De rivier moet opnieuw zichtbaar zijn in het stadscentrum en ruimte bieden voor ontspanning. Harelbeke investeerde zo’n 2 miljoen euro om de omgeving van de Leieboorden aantrekkelijk te maken. We financierden daarmee ongeveer de helft van de fietsersbrug, de helft van de bomen, de helft van meer kwalitatieve materialen in de Vrijdomkaai zoals granieten voetpaden en investeerden in nieuw straatmeubilair langs de Leieboorden.”

De Leiewerken werden afgesloten met Leieleute.
Henk Deleu De Leiewerken werden afgesloten met Leieleute.
Een belevingswandeling rond de Leie.
Henk Deleu Een belevingswandeling rond de Leie.
De Verdammte Spielerei zorgde voor een muzikale, maar ook humoristische noot bij het gebeuren.
Henk Deleu De Verdammte Spielerei zorgde voor een muzikale, maar ook humoristische noot bij het gebeuren.
Een spectaculair vuurwerk maakte officieel een einde aan de Leiewerken.
Henk Deleu Een spectaculair vuurwerk maakte officieel een einde aan de Leiewerken.
De belevingswandeling trok via de Vistrap naar de Hoge Brug.
Henk Deleu De belevingswandeling trok via de Vistrap naar de Hoge Brug.
De vernieuwde Leie in Harelbeke
Henk Deleu De vernieuwde Leie in Harelbeke