Definitief groen licht voor gebedshuis in villa langs de Kortrijksesteenweg

De moslimgemeenschap van Harelbeke kocht deze villa aan de Kortrijksesteenweg met de bedoeling er een gebedsruimte in onder te brengen.
Archief Maxime Petit De moslimgemeenschap van Harelbeke kocht deze villa aan de Kortrijksesteenweg met de bedoeling er een gebedsruimte in onder te brengen.
Het gebedshuis in een villa in de Kortrijksesteenweg komt er dan toch. De moslimgemeenschap deed in 2016 al de eerste aanvraag bij de stad. Het stadsbestuur keurde de aanvraag tot drie keer goed, maar telkens trokken buurtbewoners naar de provincie om die goedkeuring weer te laten intrekken.

In de zomer van vorig jaar kwam er dan toch groen licht van de provincie, die een belangrijke voorwaarde oplegde: het maximumaantal aanwezigen tijdens het vrijdaggebed wordt beperkt tot 80 personen. Op aanraden van het Vlaams Belang trokken de bewoners naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, in de hoop dat die de goedkeuring van de provincie zou vernietigen, maar dat is dus niet gebeurd. “Dat bevestigt wat de stad altijd heeft gezegd: op stedenbouwkundig vlak, en dat is het enige waar wij mogen en kunnen over oordelen, stond en staat niets de vzw in de weg om zich daar te vestigen”, zet schepen David Vandekerckhove (Groen). De vzw is momenteel bezig met de aanleg van de parking, ook een voorwaarde om te kunnen opengaan.