CVO de Vlaamse Ardennen fuseert met CVO Avelgem-Harelbeke

Vanaf volgend schooljaar maakt het CVO Avelgem-Harelbeke deel uit van het CVO de Vlaamse Ardennen, met als hoofdzetel Fortstraat 47 Oudenaarde. De inrichtende macht blijft Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen, zoals voorheen voor beide centra afzonderlijk het geval was.


"Deze fusie is een eerste en belangrijke stap om een antwoord te bieden op de beslissing van de Vlaamse regering om over te gaan tot schaalvergroting in het volwassenenonderwijs", zegt directeur Bart Tsiobbel.


"De Vlaamse Regering is namelijk van oordeel dat schaalvergroting een garantie biedt voor meer slagkracht en zichtbaarheid voor de CVO's en voordelig is voor de cursist. Zo zal de cursist binnen één centrum kunnen genieten van een ruimer aanbod en meer keuzemogelijkheden hebben om bijvoorbeeld het lesmoment en de leslocatie te kiezen die het best aansluit bij zijn wensen.


Bovendien zal hij gemakkelijker een volledig opleidingstraject kunnen volgen en zal hij nog meer kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle traject- en leerbegeleiding", motiveert Bart Tsiobbel de fusie.


Vanaf 15 mei kunnen cursisten inschrijven in het vernieuwde CVO. "Tegelijkertijd lanceren we onze vernieuwde website. Onze sterke merknaam behouden we", besluit Tsiobbel.


(DCRB)