Vijver De Bever wordt drooggelegd

De volgende fase van de natuurherstelwerken op domein De Bever is aangebroken. Bedoeling hierbij is dat de vijver geleidelijk aan leegloopt, zodat het resterende slib en parelvederkruid uiteindelijk machinaal verwijderd kunnen worden. Indien er voldoende droogteperiodes zijn, kan dit deel van de werken afgerond worden in augustus. "Het waterniveau zal steeds lager worden, totdat de bodem van de vijver zichtbaar wordt", zegt schepen van Milieu Guy Joosten (CD&V). "Wie de komende maanden komt wandelen, zal dus merken dat er steeds minder water in de vijver staat. Ook kan er tijdelijk geurhinder zijn. Het organisch materiaal van het slib - dat normaal onder het water zit - komt nu immers tot aan de oppervlakte, waar het afgebroken wordt. Dat natuurlijk proces is minder aangenaam voor onze neus, maar wel noodzakelijk voor het herstel van het domein." Het wandelpad en de gelijknamige horecazaak blijven de hele tijd wel vlot bereikbaar. (BVDH)