22,5 miljoen euro voor ambitieus klimaatactieplan

Droge akkers in Vlaanderen (illustratiebeeld).
Photo News Droge akkers in Vlaanderen (illustratiebeeld).
De Hamont-Achelse gemeenteraad heeft eind juni het klimaatactieplan goedgekeurd. Het plan bevat zowel maatregelen als concrete acties. Naar schatting zal er in de periode 2020-2030 22,5 miljoen euro voor uitgetrokken worden.

In 2017 ondertekende het stadsbestuur het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 van de Europese Commissie. Daarmee engageert de stad zich om minstens 40% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied tegen 2030. Dat wil men ongeveer doen met woningrenovaties, energiezuinige gebouwen en optimale openbare verlichting.

Om de CO2-uitstoot te doen verminderen, wordt er eveneens maximaal ingezet op hernieuwbare energie. Op verschillende gemeentelijke gebouwen worden er in de toekomst zonnepanelen geplaatst en samen met een aantal bedrijven zijn er plannen om drie windmolens te bouwen. Ook wordt er duchtig geïnvesteerd in fietspaden, is men bezig met de oprichting van een fietsbib en zet men in op een fietsveilige schoolomgeving. Eerder was er al de lancering van het Klimaatcafé

Omgaan met gevolgen 

Niet enkel de klimaatverandering op zich speelt een rol in het klimaatactieplan, ook het omgaan met de gevolgen ervan – zoals hitte en wateroverlast – wordt onder de loep genomen. De stad Hamont-Achel zal dan ook inzetten op efficiënt waterbeheer- en beheersing en het ontharden van verharde oppervlakten. Er worden ook klimaatbomen in de woonkernen geplant en zwerfvuil wordt aangepakt.