‘HApplausjes’ en 350.000 euro steun voor Hamont-Achelaars na coronacrisis

Beeld ter illustratie.
Photo News Beeld ter illustratie.
Om de inwoners van Hamont-Achel en de lokale handelaars na de coronacrisis te ondersteunen, werkten alle politieke partijen binnen de stad samen een plan uit. Dat werd inmiddels goedgekeurd op de gemeenteraad van mei. In totaal trekt het stadsbestuur maar liefst 350.000 euro euro uit ter ondersteuning van de inwoners en de handelaars. 

Het bedrag wordt verdeeld over drie deelprojecten: steun aan inwoners voor 210.000 euro, steun aan ondernemers voor 90.000 euro en mondmaskers voor inwoners voor 50.000 euro. Zodra de coronamaatregelen verder versoepeld worden en zowel alle lokale handelaars als de horeca weer klanten mogen onthalen, ontvangt elke inwoner per post drie zogenaamde ‘HApplausjes’. Die bonnen zijn per stuk 5 euro waard en kunnen als betaalmiddel gebruikt worden bij lokale ondernemingen die omwille van de coronacrisis verplicht moesten sluiten. Een overzicht van de deelnemende handelszaken zal op de stedelijke website geplaatst worden. 

Kwetsbare inwoners

Burgers kunnen er ook voor kiezen om hun ‘HApplausjes’ te doneren aan een goed doel in Hamont-Achel. Dat kan door de bonnen in te leveren op het stadhuis of bij het OCMW. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt, in samenwerking met het OCMW, welke doelgroepen het meest hulpbehoevend zijn en werkt een verdeelsleutel uit waarmee de financiële waarde van de ingezamelde bonnen verdeeld wordt over die groepen zodat ze bij de meest kwetsbare inwoners terechtkomen.

Premie voor getroffen handelaars

Voor de lokale ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep die door de coronacrisis een substantiële omzetdaling hebben van 60%, voorziet de stad Hamont-Achel een premie van maximaal 750 euro per onderneming. Om recht te hebben op die premie, dient de onderneming te voldoen aan een aantal voorwaarden, zo moet de onderneming minstens één vestiging in Hamont-Achel hebben.