Wally De Doncker is peter Lezerscollectief

Wally De Doncker.
Foto © Geert De Rycke Wally De Doncker.
Hams jeugdauteur Wally De Doncker is peter van het Lezerscollectief. Daarmee blijft De Doncker zijn boodschap uitdragen: "Iedereen moet de kans krijgen om te lezen."

Wally De Doncker werd bekend als jeugdauteur. In zijn boeken snijdt hij maatschappelijke thema's op een kindvriendelijke manier aan. Eén van zijn bekendste werken is 'Een opa met gaatjes', over een grootvader die aan dementie lijdt. Eerder werd Wally al president van IBBY, the International Board on Books for Young People, de belangrijkste internationale organisatie in het veld van de kinder- en jeugdliteratuur.


Die organisatie wil wereldwijd de liefde voor het lezen doen groeien en ze ijvert ervoor om boeken toegankelijk te maken voor alle kinderen van de wereld.


Nu wordt de auteur ook nog peter van het Lezerscollectief. Dat is een organisatie die mensen samenbrengt om verhalen en gedichten te lezen. Het is een netwerk van leesbegeleiders in Vlaanderen, dat leesbijeenkomsten organiseert voor mensen die moeilijk toegang hebben tot literatuur, onder meer gevangenen, mensen met psychische problemen en mensen in armoede. "We zijn vereerd met het peterschap van Wally", klinkt het bij het Lezerscollectief.


"Als wij er blijven voor zorgen dat kinderen de kans krijgen om te lezen en hierdoor toleranter en tegelijkertijd pleitbezorgers worden van humaniteit en verdraagzaamheid", aldus de motivatie van de auteur. (KDBB)