Trage wegen in Kastel krijgen opwaardering

De trage wegen krijgen een opwaardering in de toekomst.
Geert De Rycke De trage wegen krijgen een opwaardering in de toekomst.
In Hamme wordt de laatste jaren hard gewerkt om de aanwezige trage wegen opnieuw op te waarderen. Dit proces verliep in verschillende fases en is nu aan zijn laatste fase toegekomen. Enkele Kastel kwam nog niet aan bod. “In 2018 werd het project voor Kastel opgestart, en binnenkort kunnen we echt beginnen met de herwaardering”, zegt schepen Lotte Peeters. 

Voor het herwaarderen van de trage wegen werden verschillende infomomenten gehouden met de bewoners en vergaderingen gehouden met het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Intussen werd er een adviesnota, een actieplan en een wenselijkheidskaart opgesteld. “Op korte en lange termijn staan er acties gepland om de trage wegen veiliger en beter zichtbaar te maken”, klinkt het. Ook de cultuurraad en de nieuwe adviesraad voor landbouw, milieu en dierenwelzijn hebben zich gebogen over de trage wegen, net als de verkeersraad die de veiligheid behartigde. 

“Ik wil iedere bewoner van Kastel bedanken voor hun inzet. De opkomst tijdens de infomomenten was altijd zeer groot, waardoor we dit project volwaardig kunnen afwerken naar ieders noden en verlangens”, besluit Peeters.