Sociale Bouwmaatschappij De Zonnige Woonst verkoopt woningen

Sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst bouwt sociale koopwoningen in de Broekstraat en in de Museumstraat en ze maken ook werk van sociale koopappartementen in de Slangstraat. Daarnaast investeert De Zonnige Woonst in sociale huurappartementen in de Weststraat. Mensen die interesse hebben in één van de woningen, kunnen zich kandidaat stellen als koper. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moeten kandidaten meerderjarig zijn, voldoen aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden en ingeschreven zijn in een inschrijvingsregister. Info is te verkrijgen bij De Zonnige Woonst, Rozenhoed 1 of 052/47.04.71. (KDBB)