Schepenen voorzien extra budget voor handelaars om activiteiten te organiseren

Geert De Rycke
De schepen van Financiën en Toerisme hebben voor de lokale horeca- en handelszaken aan het marktplein een extra budget voorzien om activiteiten te organiseren. Dit tot zolang de werken duren aan het marktplein, waardoor er minder passage is in de straten. 

Het extra budget was ook al de laatste drie maanden voorzien van 2019, maar wordt nu in 2020 voortgezet. “We voorzien 10.000 euro extra voor acties zoals Black Friday en de zingende kerstman", zegt Luk De Mey. “Door de verplaatsing van de markt zijn er minder passanten, en dat willen we compenseren door acties te organiseren”, klinkt het. 

Het initiatief kwam van schepen van Economie Tom Vermeire en wordt ondersteund door de schepen van Financiën. “De bedoeling is om activiteiten te organiseren en mensen te overtuigen af te zakken naar de handelszaken. De acties zullen doorheen het hele jaar georganiseerd worden onder leiding van Ondernemend Hamme vzw en mijn collega schepen Tom Vermeire", besluit De Mey.