Oppositie heeft zijn twijfels bij manier waarop kunstgrasveld van Vigor Wuitens gelegd wordt

De oppositie heeft heel wat kritiek op de beslissing
Geert De Rycke De oppositie heeft heel wat kritiek op de beslissing
Het gemeentebestuur van Hamme heeft op 17 juni beslist om 1 miljoen euro te schenken voor een kunstgrasveld voor Vigor Wuitens Hamme. De werken zijn inmiddels gestart, maar bij de oppositiepartijen klinkt toch enige kritiek. Open VLD is niet tegen het kunstgras, maar wel tegen de constructie die opgesteld werd. Zij dienen daarom een klacht in bij het agentschap Binnenlands bestuur. Ook groen uit zijn twijfels bij deze beslissing. 

“In de eerste plaats zijn we zeker niet gekant tegen het aanleggen van het kunstgrasveld in Hamme”, zegt Frank Van Erum. “We zouden misschien op dit moment liever prioriteit geven aan de financiële ondersteuning van de burger en onze bedrijven in deze moeilijke tijd en de timing is niet ideaal, maar verder hebben we niets tegen deze beslissing.” 

De partij dient wel een klacht in omwille van de manier waarop ze deze velden willen aanleggen. “De gemeente schenkt 1 miljoen euro aan de club en men geeft ook het recht van opstal aan de club om de velden zelf aan te leggen", klinkt het. “Op deze manier wordt de wet rond overheidsopdrachten omzeild, en daar kunnen wij ons niet in vinden", klinkt het bij de partij. “Het komt er op neer dat de gemeente geen enkele controle meer heeft over de werken en hoeft de voetbalclub ook geen officiële verantwoording af te leggen over wat er met dit geld gebeurt.” 

Open Vld hoopt dat de beslissing zal worden teruggeroepen door het agentschap voor binnenlands bestuur. Hierdoor zouden de velden op z’n minst in handen van de gemeente blijven, wat daarenboven meer garantie biedt op het beheer hiervan. Tenslotte zouden deze velden ten goede moeten komen aan alle verenigingen en is het onaanvaardbaar dat Vigor Wuitens als enige hiervoor een bedrag van 1.000.000 euro krijgt. 

Ook Groen heeft problemen met deze beslissing en de manier waarop het project uitgewerkt wordt. “De club draait al niet financieel super goed en krijgt steun van de gemeente. Nu wordt ze een miljoen gegeven maar hoe gaan ze dit ooit terug betalen", klinkt het. “Het feit dat Open VLD een klacht indiende bij de ABB kunnen wij alleen maar toejuichen en wij sluiten ons hier dan ook bij aan. Dat er intussen al gestart is met de werken is ook bijzonder snel. De gemeenteraad heeft hier amper over kunnen debatteren en de aanleg is intussen al gestart", klinkt het. Wij hopen dat dit bestuur eindelijk werk maakt van echte inspraak, transparant bestuur en duidelijke, tijdige en pro-actieve communicatie”, besluit Groen.