N-VA schenkt presentiegelden aan Pieto!nk en Speelpleinen Hamme

Foto Kos

N-VA Hamme heeft 175 euro geschonken aan de mobiele speelpleinwerking Pieto!nk en 175 euro aan Speelpleinen Hamme vzw. "We geven hiermee de presentiegelden van onze raadsleden weg. Het gaat om de presentiegelden van de extra gemeenteraad die door de oppositiepartijen bijeengeroepen was rond de subsidieperikelen van Pieto!nk en de speelpleinwerking", zegt fractievoorzitter An Geerinck.


(KDBB)