Meulenbroekstraat wordt heringericht na aanleg rotonde

Met de aanleg van de rotonde aan het marktplein worden enkele extra verkeersmaatregelen genomen.

Zo worden oversteekplaatsen voor voetgangers voorzien ter hoogte van het kruispunt van de Jagerstraat met het marktplein en in de Roodkruisstraat tegen de rotonde. Vanaf het moment dat de rotonde is aangelegd, zal in de Meulenbroekstraat nog maar één rijstrook aangelegd worden in plaats van de twee die er vandaag liggen. De tweede rijstrook wordt voortaan een parkeerstrook. Het gaat enkel om de weg dat het verkeer vanaf het Kaaiplein naar het marktplein brengt, niet de omgekeerde richting.


Waar nu de meeste auto's geparkeerd staan, wordt een voetgangerszone aangelegd. Dat is geen trottoir, maar wel een plaats op de rijweg die voorzien wordt voor voetgangers. Ter hoogte van de schoolpoort van het PTI wordt wel gekozen om een voetpad aan te leggen.


(KDBB)