Den Oever start met activiteiten voor senioren

De medewerkers van dagverzorgingscentrum Den Oever starten met een tweewekelijks activiteitenaanbod. Niet enkel mensen die naar Den Oever gaan en bewoners van de serviceflats kunnen aan de activiteiten deelnemen. Ze staan open voor alle Hamse senioren. De medewerkers werkten al een uitgebreid programma uit waarop onder andere gezelschapsspelen, bingo, tai chi, een hobbyclub, een dansnamiddag en een kaas- en wijnnamiddag zijn opgenomen. Deelnemen aan een activiteit kost twee euro, inclusief koffie en water. De activiteiten vinden steeds plaats in zaal De Durme van het OCMW-serviceflatgebouw aan het marktplein. Deelnemers moeten zich wel een week voor de activiteit inschrijven via 052/33.92.25 of dvc.denoever@ocmwhamme.be. De eerstvolgende activiteit is een bingonamiddag. Die vindt plaats op donderdag 15 februari van 14 tot 16 uur. (KDBB)