Studiejaar voor extra parkings

Dit jaar zal er nog niet gestart worden met de bouw van de eerste ondergrondse parking in Halle.


Het stadsbestuur heeft wel 70.000 euro voorzien om juridisch en technisch advies in te winnen voor de aanleg van die parking aan De Bres, de geplande grote stadsparking aan het huidige stadsmagazijn, die mogelijk ook ondergronds gebouwd kan worden, én de uitbreiding van de parkeercapaciteit aan parking De Gooikenaar.


Daar zou door het niveauverschil tussen de Ninoofsesteenweg en de Louis Vanbeverenstraat dubbel zoveel parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden.


"De bedoeling is om het dossier over de parkings dit jaar verder voor te bereiden en dan pas vanaf 2019 aan de uitvoering te denken", aldus burgemeester Dirk Pieters (CD&V).


(BKH)