Standbeeld Leopold II wordt teruggeplaatst: debat moet basis vormen voor beslissing over toekomst van borstbeeld in stadspark

Het beeld is weggehaald maar keert later wel terug in afwachting van een definitieve beslissing.
Mozkito Het beeld is weggehaald maar keert later wel terug in afwachting van een definitieve beslissing.
De stad Halle zal het borstbeeld van Leopold II in het Albertpark terugplaatsen. Het beeld werd door vandalen op 14 juni van zijn sokkel getrokken nadat het de week voordien ook al beschadigd werd door onbekenden. Het beeld zal ook hersteld worden. 

“Op die manier willen we het signaal geven dat vandalisme nooit het vertrekpunt kan zijn van een goed debat”, aldus burgemeester Marc Snoeck (sp.a). “Het inhoudelijk debat over het al dan niet verwijderen van symbolen die herinneren aan de discriminerende praktijken uit ons koloniaal verleden, gaan we zeker nog voeren met de betrokken organisaties en verenigingen in onze stad. Maar zolang die gesprekken niet zijn afgerond, worden de vernielingen gewoon hersteld.”

De stad had voor alle heisa al plannen om bij de heraanleg van het park een nieuw duidingsbord bij het standbeeld te plaatsen, maar alles zal nu mogelijk herbekeken worden als alle betrokkenen bevraagd zijn. “We willen dus zeker opnieuw een debat voeren, maar wel op een serene manier. Dit willen we doen met de voltallige gemeenteraad, maar ook met alle betrokken organisaties en verenigingen zoals de cultuurraad, de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring, den AST, de werkgroep Dekoloniseer Halle, de vaderlandslievende verenigingen, de integratieraad, de werkgroep rond het Landschapspark en anderen”, aldus burgemeester Snoeck.