Stad wil schooluitval blijven voorkomen

Het stadsbestuur van Halle investeert opnieuw in het NAFT-project, dat jongeren helpt die het moeilijk hebben op school. Het gaat om een som van 68.460 euro. "We waren destijds pionier met de zogenaamde Time Out-werking", legt schepen van Integrale Veiligheid Guy Nechelput (CD&V) uit. "We zetten dat beleid nu voort. Jongeren die om pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen niet langer naar school willen gaan, worden dan even apart begeleid. Maar ook de hele klas of een deel van de groep kan erbij betrokken worden. Het is een heel flexibel project." De organisaties Arktos en Group Intro zullen het NAFT-project op zich nemen. De Vlaamse overheid trekt er ook nog eens 50.000 euro voor uit.


(BKH)