Sint-Rochuswijk moet energiezuiniger worden

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT EN OCMW STARTEN PILOOTPROJECT OP

De Sint-Rochuswijk is met 9.000 inwoners de grootste volksbuurt van Halle.
Foto Mozkito De Sint-Rochuswijk is met 9.000 inwoners de grootste volksbuurt van Halle.
De provincie Vlaams-Brabant en OCMW Halle starten een pilootproject op voor de renovatie van verschillende woningen in de Sint-Rochuswijk. Tien inwoners kunnen een renteloze lening van 30.000 euro aangaan om hun woning energiezuiniger te maken, andere omwonenden krijgen steun van experten.

De Sint-Rochuswijk is met 9.000 inwoners de grootste volksbuurt van Halle. De wijk onderging de laatste jaren al een metamorfose. De stad Halle en de provincie Vlaams-Brabant willen nu een duwtje in de rug geven. "Op basis van de inventaris van leegstaande en verwaarloosde woningen hebben we een aantal wijken aangeduid om een proefproject op te starten voor de renovatie van woningen", zegt OCMW-voorzitter Christophe Merckx (CD&V). "Op basis van die statistieken hebben we gekozen om werk te maken van de Sint-Rochuswijk. In de wijk, die erg dichtbevolkt is, woont een groot aantal 65-plussers en eigenaars met deels verouderde woningen. De provincie Vlaams-Brabant sprong meteen mee op de kar en steunt het project. We willen de gebouwen in de wijk opknappen en energiezuiniger maken. Veel gebouwen dateren uit de jaren '30 - toen de wijk tot stand kwam. Sommige panden kregen al een opknapbeurt, maar er zijn nog veel gebouwen waar amper iets aan veranderd is. Woonwinkel Zennevallei maakt vaak een energiescan van huizen. Daar zien we toch dat veel gebouwen beter geïsoleerd en energiezuiniger kunnen worden."


Onder de noemer 'De wijk knapt op in Sint-Rochus' kunnen alle inwoners zich aansluiten bij het project. Concreet krijgen 10 woningen een renteloze lening van 30.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant.

Hulp bij administratie

"Niet iedereen komt in aanmerking voor die lening", verduidelijkt gedeputeerde Tom Dehaene. "We bekijken geval per geval en kennen dan de subsidie toe. Zij worden ook nauwgezet begeleid door ons personeel tijdens de renovatiewerken. Zo krijgen de inwoners onder meer hulp bij de administratieve rompslomp. Personen met een laag inkomen zijn niet bezig met hun woning energiezuiniger te maken, maar wel met de energiefacturen te betalen. Dit initiatief helpt om die vicieuze cirkel te doorbreken. Daarnaast kunnen alle inwoners van de Sint-Rochuswijk gebruik maken van de gespecialiseerde hulp van ons personeel. We geven ze bijvoorbeeld meer informatie over de tegemoetkomingen bij renovatiewerken. De provincie lanceerde eerder al een proefproject in Tienen. We hebben er goede hoop in dat ook dit renovatieproject een positief effect heeft. Uit onderzoek blijkt dat - ondanks vele inspanningen - de woonsituatie van ouderen en mensen met een laag inkomen er niet op verbetert. Nochtans is hier de grootste winst aan energiebesparing te halen."

Analyse

De stad Halle wil het renovatieproject niet enkel bij de Sint-Rochuswijk houden. Het OCMW maakte ook al een analyse van de verkrotting in andere stadsdelen. "De Sint-Rochuswijk krijgt prioriteit", zegt Christophe Merckx. "Maar later bekijken we of we andere gebieden in de stad - zoals de invalswegen van Halle of bepaalde straten in deelgemeente Lembeek - aanpakken."