Provincie stelt regels op voor hernieuwbare energie

Vlaams-Brabant wil een landschapsstudie opstellen en zo een visie ontwikkelen voor hernieuwbare energie in het Pajottenland. Dit op vraag van acht gemeentebesturen.

Acht Pajotse gemeenten wilden al langer meer regels voor de bouw van windturbines. De bal ging aan het rollen toen Herne zich kantte tegen de plaatsing van drie molens op de Heyselvlakte. Burgemeester Kris Poelaert klaagde over de macht van projectontwikkelaars en zocht steun bij de buren.


Samen met de provincie Vlaams-Brabant wordt er nu een visie voor hernieuwbare energie ontwikkeld. "We zetten de krijtlijnen uit", aldus Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning. "Onze provincie zet wel degelijk in op hernieuwbare energie, maar het is belangrijk om eerst de plannen te bespreken en de regelgeving op poten te zetten."


Burgemeester Poelaert is alvast tevreden met het project. "Met de landschapsstudie en het strategisch project van de Pajotse gemeenten is er meer inspraak voor alle partijen. Zo vermijd je een wirwar aan windturbines in het landschap." (MEN)