Provestel begint bouw winkelcomplex

MAAR STADSBESTUUR NOG HOOPVOL OVER BEROEP BIJ RAAD VAN STATE

Investeringsmaatschappij Provestel laat al werken uitvoeren om de oude garage Surkeyn om te bouwen tot winkelproject.
Foto Mozkito Investeringsmaatschappij Provestel laat al werken uitvoeren om de oude garage Surkeyn om te bouwen tot winkelproject.
Investeringsmaatschappij Provestel is begonnen met de verbouwing van de voormalige garage Surkeyn in Halle tot winkelpanden. Maar tegelijk trok het stadsbestuur naar de Raad van State omdat een winkelcomplex aan de rand van het centrum te veel concurrentie betekent voor de winkeliers in het centrum. Zowel Provestel als het stadsbestuur vinden dat ze het gelijk aan hun kant hebben.

Arbeiders zijn al druk in de weer op de site van de oude garage Surkeyn aan het Bevrijdingsplein in Halle. De garage wordt verbouwd tot klein winkelcomplex met drie handelszaken waar onder andere kledingzaak Bel & Bo en schoenenwinkel Torfs een nieuwe stek zullen krijgen. Maar eigenaar Provestel neemt wel een risico.

Misser rechtzetten

Het schepencollege besliste de voorbije zomer om naar de Raad van State te stappen om een socio-economische vergunning te vernietigen. Die werd afgeleverd nadat de stad zelf een negatief advies uitbracht terwijl ze dat eigenlijk effectief moest beslissen. Omdat ze bij Provestel geen officiële beslissing ontvingen werd de vergunning wettelijk zo stilzwijgend toegekend. De stad wil die misser rechtzetten door naar de Raad van State te trekken. De procedure zelf werkt niet opschortend en dus mag Provestel de werken laten uitvoeren. Gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA) polste op de Halse gemeenteraad wel naar een stand van zaken en vroeg zich ook af hoeveel de procedure zou kosten. Over de kostprijs kon schepen Marc Snoeck (sp.a) niets zeggen maar de stad heeft wel nog hoop dat de Raad van State de vergunning toch nog intrekt. "We hebben vooraf bij onze raadsman advies ingewonnen om na te gaan of een zogenaamd annulatieberoep kans op slagen zou hebben", zegt Snoeck. "Dit zou het geval zijn. Het annulatieberoep bij de Raad van State is gericht tegen de beslissing van het Interministerieel Comite voor de Distributie (ICD). Provestel diende een verzoek tot tussenkomst in en ook het ICD gaf antwoord net zoals de stad. Nu moeten we wachten op het auditoraatsverslag om te weten waar we staan. We hopen dat we dit zullen winnen want het sluit perfect aan bij het advies van de Verenigde Handelaars van Halle."

Fitness tegen Kerstmis

Bij Provestel zijn ze dus ook zeker van hun stuk aangezien er nu al op verschillende plaatsen gewerkt wordt in het complex. "We hebben al zeker een bouwvergunning van de stad en we werken momenteel volgens deze vergunning", zegt Diego Lagache van Provestel. "Fitnesscentrum Basic Fit is ook gestart met de interieurwerken aangezien er over deze bestemming geen discussies zijn met de gemeente. We hopen dat er tegen Kerstmis een mooie fitness kan opengaan. Wij hopen dat we een positieve uitspraak krijgen want die oude garage op zo'n belangrijk kruispunt heeft intussen lang genoeg leeg gestaan." Bij Bel & Bo reageerde niemand op onze vraag tot informatie. Bij schoenenketen Torfs is men wel duidelijk. Momenteel is een Torfs in het centrum van de stad; in de Basiliekstraat. "Er werd door het Interministerieel Comité voor de Dstributie een rechtsgeldige socio economische vergunning afgeleverd", liet CEO Wouter Torfs enkele weken geleden weten. "Wij zien dan ook geen reden om van onze plannen af te wijken."