Ook in Halle wordt onafhankelijkheid Congo herdacht: inwoners lezen toespraak Lumumba voor

Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo.
photo_news Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo.
Ook in Halle wordt de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo herdacht. De werkgroep Dekoloniseer Halle organiseert een symbolische actie waarbij zestig Hallenaren de toespraak die Patrice Lumumba hield op 30 juni 1960 luidop voorlezen. Lumumba was de eerste premier van Congo. 

“Het gaat om een origineel herinneringsgebeuren maar binnen de contouren van deze coronatijd”, laat Dekoloniseer Halle weten. “Via deze zestig reflectiemomenten zorgen we voor historische kennisdeling en historische betrokkenheid in Halle. Historisch besef is een onmisbaar tegengif tegen afstandelijkheid en onverschilligheid. Lumumba’s speech behoort tot de canon van de internationale dekoloniseringsbeweging. Door hem te laten horen zal de onafhankelijkheidsdag van Congo op 30 juni 1960 niet ongemerkt voorbijgaan en plaatst Halle deze historische dag in de kijker met strikte naleving van de geldende coronaregels.”