Nieuwe zebrapaden Vandenpeereboomstraat

In de Vandenpeereboomstraat worden nieuwe zebrapaden aangelegd ter hoogte van het kruispunt met het Kornijkveld en de Dorpslaan. Dat moet de veiligheid verbeteren van de bezoekers aan het park van Buizingen. Recht tegenover het Kornijkveld is een van de toegangen tot het park van Buizingen. Autobestuurders merken dat soms te laat op. Door langs beide zijden van het kruispunt met het Kornijkveld zebrapaden aan te leggen, wil het stadsbestuur de veiligheid van de zwakke weggebruikers op de Vandenpeereboomstraat verbeteren. Bestuurders die wegrijden uit Kornijkveld hebben zo ook een betere zicht op het verkeer op de Vandenpeereboomstraat. Ook op het kruispunt met de Dorpslaan wat verderop worden zebrapaden aangelegd opdat fietsers en voetgangers er op een veilige manier de Vandenpeereboomstraat kunnen oversteken. (BKH)