Maria Zeghers is honderd jaar

Foto Sluys

In residentie Lucie Lambert in Buizingen was er tijdens het traditionele verjaardagsfeest van de bewoners één uitschieter: Maria Zeghers werd 100 jaar. Zij werd geboren in Halle op 15 juli 1915 en had twee broers. Maria huwde met Pierre, kinderen kwamen er niet. Haar leven lang baatte ze een 'bollenwinkel' uit. Pierre was vertegenwoordiger en leverde aan winkels in de omgeving. In de regio Halle was hij bekend als 'bloemkuul'. Maria brengt haar dagen in Lucie Lambert rustig door. Haar zicht en gehoor zijn niet zo goed meer, maar toch geniet ze van elk moment.


(SMH)