Jawel, u betaalt meer belastingen

ELKE GEMEENTE IN ONZE REGIO TEKENDE STIJGING OP IN PERIODE 2008-2015

Indien u meent dat u in de jongste jaren meer belastingen bent gaan betalen, dan heeft u het niet verkeerd voor. Vooral Halle en Dilbeek vallen op: daar stegen de inkomsten uit belastingen respectievelijk met 10 en 13 miljoen euro. In de meeste gevallen ging het om de onroerende voorheffing en de personenbelasting.

Elke gemeente van het Pajottenland zag een belastingstijging in de periode 2008-2015. Neem bijvoorbeeld Asse, waar de inkomsten uit belastingen in 2008 nog op 19 miljoen euro stonden. Als we gaan kijken naar de cijfers voor 2015, dan komen we uit op 26,5 miljoen euro.


Bovenaan het lijstje vinden we dus evenwel Halle en Dilbeek. De Mariastad inde in 2008 nog 23,6 miljoen euro aan gemeentebelastingen, waar dat in 2015 een ronde 34 miljoen euro was. Dilbeek steeg in diezelfde periode van 20 miljoen naar 33 miljoen euro.

Nieuwe spelregels

In Dilbeek is de verklaring alvast tweeledig. Zo verhoogde de bestuursploeg van burgemeester Willy Segers (N-VA) de belastingen gevoelig bij de start van de legislatuur om onder meer op vlak van wegeninfrastructuur een inhaalbeweging te kunnen maken. Anderzijds zijn ook de 'spelregels' voor de gemeentelijke begroting veranderd. "En dat heeft zeker ook zijn invloed op de meerjarenplanningen van de gemeenten", zegt Dilbeeks financiënschepen Jef Vanderoost (CD&V). "Sinds 2013 is er een nieuwe berekeningswijze voor het gemeentelijk budget. De 'autofinancieringsmarge' moet aan het einde van de rit positief zijn (het verschil tussen inkomsten en uitgaven moet de leninglasten dekken, red.). Vroeger was dat allemaal een beetje losser, waardoor gemeentebesturen met positieve cijfers in werkelijkheid net erg veel schulden konden hebben. Maar dat is dus veranderd en veel gemeentebesturen spelen daarop in door de belastingen te verhogen om putten uit het verleden te vullen."

Daling verwacht

Eenzelfde uitleg in Halle, waar onder meer de onroerende voorheffing verhoogd werd. "Maar in de komende jaren zullen de belastingen stagneren, of zelfs dalen", meent schepen van Financiën Dieuwertje Poté (CD&V). "Gemeentebesturen moesten in de voorbije jaren wat in het duister tasten wat betreft de benodigde inkomsten. Nu de nieuwe berekeningswijze voor het budget ingeburgerd is, kunnen we op vlak van belastingen betere inschattingen maken. Alleszins komen er in de volgende jaren geen verhogingen meer in Halle - we zijn nu al bezig met het verlagen van enkele taksen."


Nog een opvallende trend: de verspreiding van reclamedrukwerk is fors duurder geworden. Gemeentebesturen richten dan ook hun pijlen steeds vaker op het nodeloos verspreiden van papier. "Zo voorkom je ook onnodig afval", zegt Dilbeeks milieuschepen Karel De Ridder (Groen). "Al die reclamefolders belanden toch maar in de vuilnisbak. We willen bedrijven aansporen om minder reclamefolders te bedelen. De inkomsten uit die belasting zijn in de voorbije jaren verdubbeld, tot 660.000 euro."


De inkomsten uit belastingen zijn dan wel gestegen, de hoeveelheid belastingen blijkt in de meeste gemeenten dan weer gedaald. Met andere woorden: bepaalde - veelal kleinere - belastingen werden geschrapt. En Gooik blijkt dan 'koploper' te zijn. "Met negen verschillende belastingen zitten wij inderdaad 'onderaan' op regionaal vlak", knikt schepen van Financiën Gunther De Wilde (CD&V). "We gebruiken dan ook gewoon ons boerenverstand. En de jongste jaren willen heel wat gemeentebesturen ook gewoon meer administratieve vereenvoudiging. Gooik heeft bijvoorbeeld niet veel personeelsleden. Als we alles simpeler houden, draait onze gemeente ook gewoon beter."