Heropbouw alleen al duurt half jaar

RESTAURATIE STAHLHUTHORGEL SINT-MARTINUSBASILIEK WORDT HUZARENSTUK

De restauratie van het orgel in de basiliek zal twee jaar duren.
Foto Mozkito De restauratie van het orgel in de basiliek zal twee jaar duren.
Na het bedevaartseizoen start de restauratie van het grote Stahlhuthorgel in de Sint-Martinusbasiliek. Dat belooft een huzarenstuk te worden want alleen al het orgel opbouwen na de restauratie zal een half jaar duren. In totaal zal het project meer dan 900.000 euro kosten waarvan de Vlaamse overheid het grootste deel subsidieert.

De restauratie van de Sint-Martinusbasiliek in Halle werd afgerond in 2015 maar een belangrijk onderdeel van de basiliek moest tot nu wachten op een opknapbeurt. Voor de restauratie van het Stahlhuthorgel werd namelijk een apart dossier opgesteld. In 2015 kondigde Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) aan dat er 693.000 euro vrijgemaakt zou worden voor het project en sinds begin april is dat geld er eindelijk. Het stadsbestuur belegde meteen een vergadering om de restauratie op gang te trekken want in Halle kijken ze al een paar jaar uit naar het sluitstuk van bijna twintig jaar restaureren. "De start van de restauratie van het orgel is eind mei voorzien", zegt schepen van Patrimonium Pieter Busselot (CD&V). "Dat is bewust gekozen omdat de maand mei ook traditioneel de bedevaartmaand is. De last voor de bedevaarders zal zo beperkt zijn. Het demonteren van het orgel zal drie tot vier weken duren en nadien wordt het volledig gerenoveerd in het atelier van de aannemer. Nadien zal het opbouwen tot een half jaar in beslag nemen."

Afstemmen

In die periode zullen er goede afspraken gemaakt moeten worden met de parochie zodat de erediensten kunnen blijven plaatsvinden. Maar de restauratie is ook om andere redenen een ingewikkeld karwei. Een orgel afstemmen blijkt namelijk niet zo eenvoudig. "Het afstemmen is een belangrijke fase", zegt Busselot. "


Dan is het best zo stil mogelijk in de omgeving. Zelfs het lawaai uit de omliggende cafés kan dan voor storingen zorgen. Dat stemmen is ook iets subjectiefs want het gaat niet enkel over toonvastheid maar ook over warmte, timbre en andere zaken. Daarom laten we ons ook bijstaan door de mensen van de muziekacademie. Het is de eerste keer dat we een orgel restaureren en dus doen we graag een beroep op de expertise van de academie."


Het Stahlhuthorgel is belangrijk omdat het orgel uniek is in Vlaanderen. Orgelbouwer Stahlhuth uit Aachen bouwde het eind negentiende eeuw en door de jaren heen werd het wel al aangepast en gerestaureerd maar soms niet altijd volgens de regels van de kunst. Nu wordt in totaal 925.032,90 euro voorzien om het te restaureren en te reconstrueren. Orgelbouwer Schumacher zal de werken voor zijn rekening nemen. De bedoeling is dan ook dat het na een restauratie van twee jaar opnieuw bespeeld kan worden.