Halle investeert in speeltuinen, gratis bussen en natuur

Gemeenteraad keurt laatste budget van de legislatuur goed

Voor de shuttlebus die Nederhem met het centrum verbindt is alvast 63.000 euro voorzien in 2019
Mozkito Voor de shuttlebus die Nederhem met het centrum verbindt is alvast 63.000 euro voorzien in 2019
De gemeenteraad heeft het budget van Halle voor 2019 goedgekeurd. Er wordt geld voorzien voor het onderhoud van de wegen maar ook de vernieuwing van speeltuinen en gratis pendelbussen. Ook de belastingen worden verder verlaagd.

Het nieuwe budget is een overgangsbudget geworden waarbij vooral de uitgestippelde beleidslijnen verder gevolgd worden. Maar het geeft natuurlijk wel weer wat er de komende maanden in de stad te gebeuren staat. Zo zal het eerste gedeelte van de Jean Jacminstraat eindelijk heraangelegd kunnen worden. Er werd daarvoor 500.000 euro voorzien. Ook in de Nachtegaalstraat zijn werken gepland die 100.000 euro zullen kosten. De vernieuwing van de Zennebrug die zal gebeuren tijdens de bouw van de Zuidbrug zal komend jaar 2,5 miljoen euro kosten. In 2019 zal er verder duurzame openbare verlichting geplaatst worden in Lembeek voor een bedrag van 900.000 euro.

Kinderen kunnen in verschillende wijken uitkijken naar nieuwe speeltuinen. Zowel Octaafke langs de Kerchove d’Exaerdestraat in Buizingen als Vogelkooi aan de Wielewaallaan en Zwaluwnest aan de Zwaluwenlaan worden vervangen. Omdat de renovatie van het Historisch Stadhuis meer dan op schema ligt wordt er daarvoor al 600.000 euro in 2019 ingeschreven.

Doorheen het jaar zullen er ook heel wat gratis bussen rijden in de stad. De shuttlebus die Nederhem sinds eind juni verbindt met het centrum van Halle zal ook volgend jaar blijven rijden. Een grondige evaluatie moet nog gebeuren maar de bus blijkt vooral populair op donderdag en zaterdag, niet toevallig de marktdagen in Halle. Daarvoor wordt 63.000 euro voorzien. Ook wanneer de hyacinten bloeien in het Hallerbos en tijdens Carnaval Halle worden gratis bussen ingelegd die samen 23.000 euro kosten. Er is bovendien 20.000 euro voorzien om autodelen aantrekkelijker te maken.

De Verenigde Handelaars mogen rekenen op een extra 45.000 euro voor de organisatie van de Herfsthappening en er is naast het vaste budget van 100.000 euro dat ingezameld wordt via de promotaks nog eens 30.000 euro voorzien om de stad via citymarketing meer in de kijker te plaatsen.

Het beton in het gebied Lembeek-Noord maakt plaats voor extra groen naast het centrum van het dorp.
Mozkito Het beton in het gebied Lembeek-Noord maakt plaats voor extra groen naast het centrum van het dorp.

Er is ook aandacht voor het milieu want voor het nieuwe park Lembeek-Noord worden de plannen verder uitgewerkt. Er waren al Vlaamse subsidies toegekend en Halle voorziet zelf nog eens 480.000 euro. Er wordt ook een extra groenmedewerker aangeworven en de stad investeert in hondenpoepzuilen. Voor extra straatmeubilair en de aankoop van fietsenstallingen is 185.000 euro voorzien.

Verder wordt er ook nog 200.000 euro voorzien voor de aankoop van een nieuw boekhoudpakket voor stad en OCMW. Omdat beiden fusioneren is die aankoop noodzakelijk. Er wordt in totaal 16,8 miljoen euro geïnvesteerd, maar schepen van Financiën Dieuwertje Poté (CD&V) nuanceert het hoge bedrag wel. Gemiddeld wordt er 7 tot 8 miljoen euro geïnvesteerd. “Dit hoge bedrag is te verklaren door een aantal grote projecten zoals de renovatie van het Historisch Stadhuis en het politiehuis, de bouw van een nieuw stadsmagazijn en de vernieuwing van de Zennebrug. Bovendien moeten we zeker zijn dat in een overgangsjaar het krediet wel degelijk aanwezig is.”

De schepen stelt dat het met de stadsfinanciën wel goed zit. “De stad heeft een exploitatieoverschot van 4,5 miljoen euro voor 2019”, zegt Poté. “We gaan in 2019 bovendien zo’n 4,5 miljoen euro aan bestaande leningen aflossen. De stad bouwt daarmee haar schulden verder af. Opmerkelijk is dat de stad in 2019 slechts 337.000 euro rente per jaar betaalt. Dat is weinig in vergelijking met andere besturen. In 2014 bedroeg de jaarlijkse rentelast nog meer dan één miljoen euro.”

Het komende jaar worden de belastingen ook nog verder verlaagd: De opcentiemen op de onroerende voorheffing dalen van 976 naar 970 en de aanvullende personenbelasting daalt van 7,6% naar 7,5%. “Het bestuur probeert hiermee de verhoging van de onroerende voorheffing uit 2014 verder terug te schroeven”, zegt schepen Poté. “Voor de personenbelasting betekent dit een zuivere verlaging, want deze belasting werd aan de start van de legislatuur niet verhoogd. Het stadsbestuur kiest bewust voor een geleidelijke verlaging van de belastingen, zodat de beloftes zeker waargemaakt kunnen worden.”

Oppositiepartij N-VA blijft wel de hoge opcentiemen aankaarten. De partij stelt dat die buitensporig hoog blijven. ““Ondanks de vier zogenoemde verlagingen van de opcentiemen van de voorbije jaren zitten we nog steeds 18 procent hoger dan bij aanvang van de legislatuur”, zegt gemeenteraadslid Wim Demuylder (N-VA). “In vergelijking met onze buurgemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek zijn de opcentiemen veel hoger en ook wat aanvullende personenbelasting betreft zit Halle erboven. Wat belastingdruk betreft hoort Halle spijtig genoeg bij de koplopers in Vlaams-Brabant.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.