Grote werken voor Zenne- en Zuidbrug starten maandag: ingrepen voor nieuw omleidingsplan stilaan zichtbaar in straatbeeld

Onder andere de borden van de bewegwijzerde parkeerroute in Halle werden al geplaatst.
Mozkito Onder andere de borden van de bewegwijzerde parkeerroute in Halle werden al geplaatst.
Halle houdt de adem in want volgende week maandag starten de echte werken voor de bouw van de nieuwe Zenne- en Zuidbrug. Er wordt dan een omleidingsplan van kracht en in het straatbeeld zijn al de eerste aanpassingen te zien. Hieronder een overzicht van de belangrijkste ingrepen.

“Vanaf zondag 19 januari kan je vanaf het Bevrijdingsplein niet meer via de Suikerkaai naar het centrum of Sint-Rochus rijden omdat de Zennebrug vernieuwd wordt. Het spreekt voor zich dat dit een grote impact zal hebben op de mobiliteit”, laat de stad Halle weten. “Het spreekt voor zich dat dit een grote impact zal hebben op de mobiliteit. Met een reeks ondersteunende maatregelen en een doordacht omleidingsplan proberen we de hinder zo goed mogelijk te ondervangen. Zo kunnen de fietsers gebruik maken van een nieuw route langs het Elisabethpark. De Arkenvest wordt voorbehouden voor het openbaar vervoer. En voor het autoverkeer zijn er omleidingslussen rond het historisch centrum. Want hoe groter de omleidingslus, hoe kleiner het risico op files in het centrum van de stad waarvan de uiteinden op hun beurt hinder veroorzaken op de hoofdwegen.”

We zetten de belangrijkste ingrepen nog eens op een rij:

Kruispunt Auguste Demaeghtlaan (N6) en Zuster Bernardastraat

De Zuster Bernardastraat wordt afgesloten van de Auguste Demaeghtlaan. Dat moet de doorstroming op de N6 verbeteren. De rode lichten op de N6 zullen dus voortdurend groen aangeven, enkel voetgangers kunnen ‘rood’ aanvragen voor het autoverkeer om te kunnen oversteken. Door de straat af te sluiten kunnen daar extra parkeerplaatsen voorzien worden.

De voorsorteerstrook voor het verkeer richting Ninove wordt op de Auguste Demaeghtlaan verlengd tot het kruispunt met de Zuster Bernardastraat zodat ook daar de doorstroming verbeterd wordt.

In de richting van Sint-Pieters-Leeuw kan het verkeer op de Auguste Demaeghtlaan tussen de kruispunten met de Ninoofsesteenweg en de Jean Jacminstraat over twee rijstroken. Zo wordt een extra rijstrook gecreëerd voor het doorgaand verkeer.

Willamekaai en Suikerkaai

Beide straten worden tweerichtingsstraten. Op de Willamekaai worden nieuwe parkeerplaatsen geschilderd.

Bospoortbrug

Om het aantal kruisende bewegingen te beperken zal het verkeer vanuit Sint-Rochus enkel nog richting Basiliekstraat en Suikerkaai mogen rijden.

Vanuit de Suikerkaai mag er enkel richting Willamekaai en Sint-Rochus gereden worden. Verkeer uit de Willamekaai mag enkel richting Basiliekstraat en Suikerkaai rijden.

Arkenvest en Bergensesteenweg

De Arkenvest wordt voorbehouden voor openbaar vervoer en plaatselijk werfverkeer. Vanuit de Bergensesteenweg blijft de Arkenvest tot aan restaurant ’t Aandeel bereikbaar.

Fietsverbinding tussen Nederhem en Bevrijdingsplein

Door van de Willamekaai een tweerichtingsstraat te maken, is er maar weinig ruimte voor de fietsers. Net als in de Arkenvest is daarom alle fietsverkeer in de Willamekaai verboden. De fietsers kunnen gebruik maken van de aangepaste fietsverbinding tussen Nederhem en het Bevrijdingsplein.

De verbinding loopt via de sasbrug, het eerste stukje van de Willamekaai, de Slingerweg, de Leide, de Parklaan, het Elisabethpark, de Groebegrachtstraat en Bergensesteenweg. Om de fietsverbinding zichtbaar en veilig te maken wordt onder meer het kruispunt van de sasbrug en de Willamekaai heringericht. De verbinding wordt voortaan beschouwd als een volwaardige voorrangsweg. Het verkeer uit de Scheepswerfkaai, Joseph Michelstraat en de Fons Vandemaelestraat moet voortaan wachten aan een stopstreep en voorrang verlenen. Een gele fietssuggestiestrook op de sasbrug en het kruispunt met de Willamekaai maakt het voorrangsprincipe voor de fietsers ook visueel duidelijk.

Bewegwijzerde parkeerroute

Halle introduceerde intussen ook een bewegwijzerde parkeerroute. “Op drukke dagen bestaat het verkeer in steden voor een aanzienlijk percentage uit mensen die op zoek zijn naar een parkeerplaats. Zeker wanneer ze in een omleiding belanden, is het voor bezoekers en bewoners niet altijd duidelijk waar ze een parking kunnen vinden. Door deze chauffeurs te geleiden naar de stads- en stadsrandparkings worden de automobilisten zo snel mogelijk van de weg gehaald”, laat het stadsbestuur weten.

De stad heeft intussen met www.hallemaalbruggen.be een eigen website gelanceerd waarop nog meer informatie te vinden is.