Definitief gedaan met bomen midden in voetpaden

Op het voetpad in de Eizingenstraat zijn de plekken nog zichtbaar waar ooit de laanbomen stonden.
Foto Mozkito Op het voetpad in de Eizingenstraat zijn de plekken nog zichtbaar waar ooit de laanbomen stonden.
Gedaan met bomen in de voetpaden. De bomen in Halle groeien voortaan in plantvakken op de weg. De voorbije twee jaar liet het stadsbestuur bijna vijfhonderd bomen kappen omdat hun wortels de stenen deden verzakken of omdat ze gewoon in de weg stonden.

Jaren geleden werden net als elders ook in Halle heel wat bomen in perken in het midden van de voetpaden geplant. "Maar vaak werden er bomen geplant die helemaal niet geschikt waren om op die plaats te groeien", zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (sp.a). "De wortels woelden de stenen om en dus moesten er vaak herstellingen uitgevoerd worden. Intussen bleek ook dat heel wat bomen ziek waren. We spreken over bomen die tot dertig jaar oud waren en stilaan afstierven. En wie met kinderwagens of rolstoelen langs zo'n boom moest, kon er via het voetpad soms niet langs. In de plaats zijn er nu plantvakken."


In totaal werden er sinds 2015 liefst 492 bomen gerooid. In heel wat straten werden dus gewoon in nieuwe plantvakken in de weg nieuwe bomen aangeplant. 106 exemplaren keerden zo terug in het straatbeeld. Maar in elke straat werden de mogelijkheden ook besproken. Zo werden in de Platanenlaan wel bomen aangeplant op de grens van het voetpad en de parkeerstrook, omdat daar voldoende ruimte was. In de Bellingenstraat werd naast de weg een knotwilgenrij aangeplant omdat die beter in het landschap paste. Verspreid in Halle groeien er nu onder andere krentenbomen, tulpenbomen, lindes en veldesdoorns. (BKH)