Crypte Sint-Martinusbasiliek heropent

BEZOEKERS MET PASEN OPNIEUW WELKOM IN GERESTAUREERDE SCHATKAMER

De gidsen in de basiliek kregen de eer om de opgeknapte crypte als eersten opnieuw te ontdekken.
Mozkito De gidsen in de basiliek kregen de eer om de opgeknapte crypte als eersten opnieuw te ontdekken.
De schatten van de Sint-Martinusbasiliek in Halle kunnen vanaf Pasen opnieuw bewonderd worden. De crypte van het monument werd tijdens de restauratie helemaal opgeknapt. Toeristen en bedevaarders kunnen er onder andere het guldenboek uit 1344 en een monstrans van Lodewijk XI bewonderen.

Twee jaar geleden heropende de Sint-Martinusbasiliek de deuren, na de restauratie die jaren duurde. Het monument lokt opnieuw heel wat toeristen en bedevaarders en vanaf Pasen kunnen die ook opnieuw in de crypte terecht. Die crypte is de schatkamer van de basiliek. Waardevolle stukken die eeuwenoud zijn, zijn er verzameld. "Zo kan er een monstrans bezichtigd worden van Lodewijk XI", zegt voorzitter Anne Renaux van de kerkfabriek Sint-Martinus. "Het is een van de topstukken van onze basiliek, maar bij uitbreiding ook van Vlaanderen." Toenmalig koning van Frankrijk, Lodwijk XI, schonk de monstrans in de vijftiende eeuw aan de basiliek, toen Maria er al vereerd werd. "Ook het guldenboek uit 1344 is een uniek stuk", zegt Renaux. "Daar staan de voorrechten van de kerk, net als de mirakels en meer dan 10.000 namen van de leden van het broederschap in vermeld. Het boek werd met de hulp van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium ook al gedigitaliseerd, net als een perkamenten oorkonde uit Avignon uit 1335 en de Bul van Paus Martinus V uit 1420."

Onder meer deze monstrans van Lodewijk XI staat in de crypte.
Mozkito Onder meer deze monstrans van Lodewijk XI staat in de crypte.

Mysterieuze boom

Voor die twee stukken werden twee nieuwe staanders gemaakt, met de hulp van de Vrienden van de Sint-Martinusbasiliek. Die organisatie zette zich jaren in om geld in te zamelen, om de restauratie mee te betalen. Tijdens die restauratie werd dus ook de crypte onder handen genomen. Er is nu nieuwe verlichting geplaatst en met een moderne alarminstallatie zijn alle stukken ook beschermd tegen diefstal en inbraak. Het is in de crypte niet alleen het goud en het zilver dat in het oog springt. Zo kunnen er ook de resten van een mysterieuze boom bekeken worden, die meer dan honderd jaar geleden ontdekt werden en waarvan aangenomen wordt dat ze bewaard werden, omdat die boom het bewijs is dat er al lang voor de dertiende eeuw een verering was in Halle. Twee eenvoudige lezenaars uit de vijftiende eeuw zijn daarnaast opvallende stukken, die een plaats kregen naast een Mariabeeld.


De crypte kan normaal enkel in groep bezocht worden, onder begeleiding van een gids, maar om de heropening te vieren, kan iedereen er op Pasen en paasmaandag terecht om individueel een kijkje te nemen. Zo wordt meteen ook het toeristische seizoen afgetrapt in de basiliek. Een maand later komen ook de eerste bedevaarders opnieuw aan.