College bespreekt woningen aan vijver Essenbeek

Het schepencollege van Halle bespreekt vandaag de bouwvergunning die de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant eind december afleverde voor de bouw van elf woningen langs de Kasteelstraat aan de vijver in Essenbeek.


In december 2014 weigerde het schepencollege nog een bouwaanvraag van de ontwikkelaar omdat er onvoldoende zicht was op de vijver en omdat de vijver ook niet openbaar toegankelijk zou zijn. Maar na verschillende procedures gaf de Raad voor Vergunningsbetwistingen de ontwikkelaar gelijk en dus moest de bestendige deputatie wel een vergunning onder voorwaarden afleveren.


Het schepencollege gaat nu bekijken of er aan de voorwaarden van destijds intussen voldaan is.


N-VA-gemeenteraadslid Mark Demesmaeker roept intussen het college al op om tegen de beslissing van de deputatie in beroep te gaan.


 (BKH)