Asbest in nieuwe woonwijk kost stad 2,7 miljoen euro

BEWONERS NEDERHEM ZOUDEN GEEN RISICO LOPEN, MAAR...

Op deze site werd asbestvervuiling vastgesteld tijdens wegenwerken. Op de achtergrond is de bouw van nieuwe appartementen en huizen volop bezig.
Foto Mozkito Op deze site werd asbestvervuiling vastgesteld tijdens wegenwerken. Op de achtergrond is de bouw van nieuwe appartementen en huizen volop bezig.
Dat er asbest in de bodem van de nieuwe wijk Nederhem zit, was duidelijk. Maar dat het niet om een verwaarloosbare hoeveelheid gaat, mag blijken uit het prijskaartje van de saneringswerken: meer dan 4 miljoen euro, waarvan het stadsbestuur 2,7 miljoen op tafel moet leggen. Finaal een zware dobber, zeker nadat een eerste onderzoek 'enkel' wat olievervuiling aan het licht gebracht had.

De bouw van de huizen en appartementen in de nieuwe woonwijk Nederhem ging enkele jaren geleden van start. Eind 2015 keurde de stad nog de aanleg van extra straten goed. Omdat er in het verleden bedrijven op de site gevestigd waren, werd de bodem ook onderzocht door afvalstoffenmaatschappij OVAM. Die stelde vast dat er enkel minerale olie in de grond gesijpeld was.


Maar een jaar later voerde een bodemdeskundige een nieuw onderzoek, en dat wees uit dat er toch asbest in de grond zit. En op dat moment waren de wegeniswerken al begonnen. Op de werf moesten dus meteen alle mogelijke maatregelen getroffen worden om het risico voor de arbeiders te beperken. Meteen werd ook een volledig plan opgesteld om de door asbest verontreinigde grond af te voeren. Die extra kosten zijn voor rekening van verschillende partijen, waaronder ook OVAM en het stadsbestuur. Halle moet zo zelf 2.727.594,07 euro ophoesten.

Waarom nu pas?

De oppositie vindt het intussen vreemd dat er pas zo laat asbest aangetroffen werd. "In het verleden was er een autosloper op de site gevestigd, en werden er transformatoren ontmanteld", aldus gemeenteraadslid Richard Severijns (Groen). "Je zou dan toch mogen verwachten dat er meer in de bodem zat dan enkel olie. Toch werd er pas asbest gevonden toen de eerste graafmachines al aan het werk waren." Ook Wim Demuylder (N-VA) is kritisch voor het stadsbestuur. "Die uitbreiding van de bodemsanering staat nu pas op de gemeenteraad, terwijl dat al in januari geweten was", zegt hij. "Maar hoe zit het dan elders in Nederhem? Want daar worden nu wel huizen gebouwd."


Schepen van Openbare Werken Johan Servé (sp.a) stelde wel gerust tijdens de gemeenteraad. "Bewoners werden al op de hoogte gebracht van de vervuiling en alles werd gedaan om het risico te beperken", klonk het. "Op de plaats waar nu de appartementen gebouwd worden, vonden in het verleden ook andere bedrijfsactiviteiten plaats. Het asbest dook pas op toen er dieper gegraven werd."

Strengere regels

Burgemeester Dirk Pieters (CD&V) benadrukte ook dat het de bodemdeskundige van de stad was die de asbestvervuiling vaststelde. "We kunnen hier niemand de zwarte piet toespelen", aldus Pieters. "Het is een probleem dat nu opgelost zal worden. Intussen zijn de regels ook strenger geworden en moet er meteen een onderzoek naar asbest gebeuren. Dat eerste bodemonderzoek werd destijds uitgevoerd door OVAM om de waarde van de grond te bepalen. Het is niet onze schuld dat er op dat moment bepaalde aspecten niet onderzocht werden."