Zelfs Wouter Beke roert zich in impasse

OPPOSITIE BLIJFT WEG OP GEMEENTERAAD, JEUGD DEELT KOEKJES UIT

De meeste stoelen bleven leeg tijdens de gemeenteraad.
Claudia Van den Houte De meeste stoelen bleven leeg tijdens de gemeenteraad.
De politieke situatie in Haaltert zit zo muurvast dat zelfs nationaal CD&V-voorzitter Wouter Beke zich erover buigt in een videoboodschap. De gemeenteraad was gisteravond weer een maat voor niets doordat een meerderheid van de raadsleden niet opdaagde. De Haaltertse jeugdbewegingen hadden nochtans vooraf een ludieke actie gehouden.

Oppositiepartijen Open Vld en CD&V en coalitiepartij Open & Liberaal hadden vooraf al gesteld dat de gemeenteraad van gisteren geen enkele zin had en weggegooid geld was, "want zolang er geen oplossing uit de onbestuurbaarheid is, kunnen geen agendapunten worden goedgekeurd", klinkt het in een gezamenlijke mededeling. "Het is nu dus wachten op de brief van minister Homans waarbij de onbestuurbaarheid wordt bevestigd en de gemeenteraad een nieuw college van burgemeester en schepenen kan aanstellen. Dit is de enige oplossing uit deze impasse. De kans dat het nog goed komt tussen N-VA, sp.a en Open & Liberaal is onbestaande." Ze stuurden dan ook hun kat naar de gemeenteraad.

De vzw 'De Jeugd van Lut & Jan' deelde ook koekjes uit aan de raadsleden die wel aanwezig waren.
Claudia Van den Houte De vzw 'De Jeugd van Lut & Jan' deelde ook koekjes uit aan de raadsleden die wel aanwezig waren.

Videoboodschap

Gisteren werd er via sociale media ook een videoboodschap van nationaal CD&V-voorzitter Wouter Beke verspreid door CD&V Haaltert, over de politieke toestand in de gemeente: "Haaltert is nu bijna een jaar onbestuurbaar. Dat wil zeggen dat de burgemeester en het schepencollege in de gemeenteraad geen meerderheid meer hebben en dus geen belangrijke beslissingen meer kunnen nemen voor de gemeente en al zijn inwoners. De gouverneur heeft liefst drie keer de mensen samengebracht om te zien of de meerderheid niet opnieuw op de been kan worden gebracht. Jammer genoeg was dat niet het geval. Het is nu afwachten wat de Vlaamse regering en de minister van Binnenlandse aangelegenheden zullen zeggen. Wie niet gewacht en afgewacht heeft, dat zijn onze mensen van CD&V in Haaltert. Zij hebben de voorbije maanden hard gewerkt om Haaltert een nieuw toekomstproject te geven. En ze zijn ook bereid om die nieuwe meerderheid samen gestalte te geven. Om Haaltert opnieuw bestuurbaar te maken. Ik hoop dat ze daar samen in zullen slagen. Ik hoop dat jullie hen daar massaal in zullen steunen", aldus Wouter Beke.

Brief Homans

De verhoopte brief van minister Homans waarmee de gemeenteraad een nieuw gemeentebestuur kan samenstellen, laat dus nog op zich wachten, maar burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) las op de gemeenteraad wel een andere brief van minister Homans voor die net was aangekomen. N-VA en sp.a hadden een klacht ingediend tegen een reeks gemeenteraadsbeslissingen die op 27 maart niet werden goedgekeurd door Vld, CD&V en Open & Liberaal. Het gaat om beslissingen die eerder al voorlopig werden goedgekeurd of punten die elk jaar op de agenda komen en de voorbije jaren altijd werden goedgekeurd maar nu werden weggestemd. Homans verklaart de klacht gegrond en noemt het niet goedkeuren van de voorstellen "inderdaad onredelijk, onzorgvuldig en disproportioneel", maar volgens de minister heeft een eventuele toezichtsmaatregel tegen die besluiten geen zin omdat de agendapunten op de gemeenteraad van 24 april opnieuw werden geagendeerd. Vlak na het voorlezen van de brief moest burgemeester Baeyens de gemeenteraad alweer sluiten, want er waren niet voldoende raadsleden aanwezig. Er kon dus opnieuw geen enkel agendapunt worden goedgekeurd. Op 13 juli komt er een extra gemeenteraad.

Aandacht

De twee KSA's van Haaltert hadden met hun vzw 'De Jeugd van Lut & Jan' nochtans vlak voor de gemeenteraad een ludieke actie gevoerd met flyers en koekjes naar aanleiding van de erfpachtovereenkomst die op de agenda stond en moet worden goedgekeurd om met de bouw van hun nieuw jeugdlokaal te kunnen starten. "We willen ons project op deze manier in de aandacht brengen. Wij zijn tegen niemand, maar willen gewoon vooruit", aldus Henk Lauwerys, voorzitter van de vzw.