Oppositie weigert deel te nemen aan virtuele gemeenteraad omdat niet alleen hoogdringende punten aan bod komen

Archiefbeeld gemeenteraad Haaltert
Claudia Van den Houte Archiefbeeld gemeenteraad Haaltert
Oppositiepartijen CL-VLD, Vlaams Belang en Open & Liberaal laten weten dat ze niet zullen deelnemen aan de virtuele gemeenteraad op 30 maart.

Door de coronacrisis zou die gemeenteraad niet fysiek plaatsvinden, maar hoofdzakelijk virtueel. Alleen de fractievoorzitters zouden aanwezig zijn, zonder publiek. De raadsleden zouden via mail kunnen stemmen. De oppositiepartijen stemden aanvankelijk in met de aangepaste gang van zaken, maar komen daar nu op terug. Ze stellen dat er enkel punten die hoogdringend zijn en geen verder uitstel kunnen verdragen op de agenda mochten worden gezet en dat de burgemeester zich niet aan de richtlijnen en afspraken houdt.

Enkel hoogdringende punten

“Momenteel is, gezien de coronamaatregelen, geen enkele partij in de mogelijkheid om niet dringende punten intern op een degelijke manier te bespreken. Wij wensen deze dus ook niet te behandelen op de gemeenteraad”, aldus Nathalie Meganck - fractievoorzitter CL-VLD, Pieter De Spiegeleer - fractievoorzitter Vlaams Belang, en Gina Verbestel - fractievoorzitter Open & Liberaal. De oppositiepartijen hebben dan ook gezamenlijk beslist om niet deel te nemen aan deze gemeenteraad, tenzij de agenda aangepast wordt en enkel de hoogdringende punten geagendeerd worden. De oppositiepartijen zeggen ook het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) hiervan op de hoogte brengen en klacht in te dienen als er geen rekening wordt gehouden met de richtlijnen vanuit het ABB voor de gemeenteraad van 30 maart.

Volgens burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) worden alle richtlijnen wel degelijk nageleefd. Volgens haar slaat de hoogdringendheid waarvan sprake enkel op de organisatie van de raad en niet op de agendapunten - die noodzakelijk maar niet hoogdringend zouden moeten zijn. “Het ABB adviseert dat de burgemeester in hoogdringendheid kan beslissen om de raad niet fysiek te laten doorgaan, maar bijvoorbeeld per e-mail”, aldus Baeyens. “Het adviseert om op de agenda noodzakelijke punten te agenderen. Deze agenda wordt bepaald door de voorzitter van de gemeenteraad, op voorstel van het schepencollege. Het college bepaalde de noodzakelijke punten om de werking van ons lokaal bestuur niet in het gedrang te brengen. Dit is dus volledig in overeenstemming met het advies en hoogdringendheid komt niet ter sprake bij de agenda. Zo werden een aantal punten inderdaad door het college verschoven naar een volgende raad. De geagendeerde punten zijn na beraadslaging door het college als noodzakelijk weerhouden”, klinkt het bij meerderheidspartijen N-VA, CD&V en sp.a.