Grondaankoop voor meer parking

GEMEENTEBESTUUR SPEELT NU AL IN OP KOMST NIEUWE CONCERTZAAL

Op de plaats waar er nu nog geparkeerd kan worden, komt er tegen eind 2017 een nieuwe concertzaal. Dan verdwijnt er opnieuw parking.
Claudia Van den Houte Op de plaats waar er nu nog geparkeerd kan worden, komt er tegen eind 2017 een nieuwe concertzaal. Dan verdwijnt er opnieuw parking.
Parking vinden in Denderhoutem is niet vanzelfsprekend. Met een nieuwe concertzaal dreigt er echt een probleem te rijzen. Het gemeentebestuur speelt er nu al op in. Er worden gronden gekocht om extra parkings te realiseren.

Die grondaankopen kaderen in het Bijzonder Plan van Aanleg voor de Molenstraat. Daar werd de omgeving van de sporthal al heraangelegd. Ook de muziekacademie kreeg er een nieuw onderkomen. Tegen eind 2017 is er ook een multifunctionele zaal voor optredens en andere activiteiten gepland. Op de plaats van die concertzaal voor zo'n 200 mensen wordt er nu nog volop geparkeerd.


Omdat die parkeerplaatsen op termijn zullen verdwijnen, slaat oppositiepartij CD&V alarm. "De parkings staan nu al vol", zegt gemeenteraadslid Bart Ottoy.


Vooral bij evenementen is het inderdaad zoeken naar een plaatsje.


Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) zegt dat er een mobiliteitsstudie bezig is. Ze kondigt extra parkeergelegenheid aan.


"We creëerden al bijkomende plaatsen na de afbraak van de woning voor de muziekacademie", vertelt Baeyens. "Op de hoek van de Molenstraat staan nu nog woningen die opgenomen zijn in het oorspronkelijke plan als onteigening om er parking te creëren."


De terreinen achter de sporthal die momenteel door de gemeente worden aangekocht, zullen niet alleen worden gebruikt voor de aanleg van een buitensportterrein, maar ook voor parkeerplaatsen.

Claudia Van Den Houte

70.000 euro subsidies

"We hopen deze legislatuur alle aankopen van de terreinen rond te krijgen om ze vanaf 2019, aan te leggen en het totaalproject van de sporthalsite uit te werken naar parking en buitenterreinen."


De resterende parking aan de muziekacademie (na de bouw van de concertzaal) en de parking op het pastorijplein, recht tegenover café Gomaar in de Nieuwstraat, zullen worden heraangelegd. "We kregen daarvoor 70.000 euro subsidies. Voor de heraanleg van de parking tegenover café Gomaar is het wachten tot de assistentiewoningen van De Pastorij afgewerkt zijn. We hopen na de zomervakantie een definitief plan uit te werken, zodat de heraanleg in 2016 kan starten. De parking aan de muziekacademie kan pas worden heraangelegd nadat de multifunctionele zaal is gebouwd. Bovendien zal er ook een nieuwe wandelverbinding worden aangelegd waardoor je te voet vlot vanaf het pastorijplein via de sporthal naar de muziekacademie kan. Het speelpleintje aan de Pastorij krijgt, eer groen en mogelijk een skateramp. Het buitensportterrein op de sporthalsite zal multifunctioneel zijn en voor verschillende sporten, zoals voetbal, basketbal en tennis kunnen worden gebruikt. Het zal een serieuze dorpskernverfraaiing worden."