Gemeenteraad wordt steekspel rond omstreden woonproject Kerkskenveld

De buurtbewoners van Kerkskenveld hielden een stil protest op de gemeenteraad.
Claudia Van den Houte De buurtbewoners van Kerkskenveld hielden een stil protest op de gemeenteraad.
Op de gemeenteraad van maandagavond liepen de spanningen hoog op over het omstreden woonproject Kerkskenveld. Meerderheid en oppositie beschuldigden elkaar ervan te liegen. Dat krijgt mogelijk nog een staartje. De buurtbewoners hielden een stil protest tijdens de gemeenteraad.

Er was discussie over of Kerkskenveld nu als woonuitbreidingsgebied staat aangegeven in het gemeentelijk structuurplan of als terug te geven aan de natuur. Volgens de oppositie was het gebied in het structuurplan geschrapt als woonuitbreidingsgebied, maar op de gemeenteraad bleek dat dit slechts in een voorlopig versie van het structuurplan was gebeurd. “In de definitieve versie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Haaltert, dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad op 29 december 2008, staat het woonuitbreidingsgebied Kerkskenveld niet meer als te schrappen”, klinkt het in een gezamenlijke mededeling van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en sp.a. “De notulen uit het verleden leren ons dat het nu net de gemeenteraadsleden van VLD en Vlaams Blok waren die toen het nieuwe GRS goedkeurden en ervoor gezorgd hebben dat het gebied nu kan aangesneden worden. Vijf gemeenteraadsleden van toen, Nathalie Meganck, Peter De Smet, Roger Coppens, Willy Impens en Marc De Schutter zetelen nog steeds. De CD&V-NVA fractie onthield zich in 2008.”

Leugens

“Door deze beslissing valt het indienen van een plan voor het woonuitbreidingsgebied Kerkskenveld niet tegen te houden en kan een stemming door gemeenteraadsleden daar alvast geen verandering in brengen. Over het aantal woningen en de manier waarop heeft het lokaal bestuur wel inspraak. We willen gaan voor het halen van het sociaal objectief wat sociale woningen betreft, maar zonder het creëren van ghetto’s en met een gelijke spreiding over de gemeenten.” De meerderheidspartijen beschuldigen de oppositie ook van leugens: “Als lokaal bestuur stellen we vast dat oppositie voeren in Haaltert steeds meer en meer het voorliegen van de bevolking geworden is. Ze denken dat de burger dom is of houden de burger dom en denken dat alles wat ze met de paplepel aanreiken, zomaar zal ingeslikt worden.”

Gemeenteraadslid Nathalie Meganck (Centrumlijst) weerlegt de beschuldigingen: “Ook zonder een structuurplan kan er een aanvraag worden ingediend op basis van het gewestplan. Het is dus niét door de goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Haaltert (GRS) in 2008 dat dit gebied nu kan aangesneden worden. Dit gebied is al sinds de opmaak van het gewestplan van rond 1972 woonuitbreidingsgebied en dit zal ook altijd zo blijven, gezien je het gewestplan nu eenmaal niet kan veranderen. Dus ook zonder GRS kon hier een aanvraag voor ingediend worden. Dit is dus een flagrante leugen. Wat er in het GRS opgenomen is geeft vooral de langetermijnvisie van het beleid weer. En in de laatste versie mag de schrapping van de woonuitbreidingsgebieden dan wel niet opgenomen zijn, ze zijn in elk geval wel aangeduid als te reserveren voor de toekomst. Dit geeft aan dat het toenmalig beleid geenszins de bedoeling had om dit woonuitbreidingsgebied te ontwikkelen.”

Ook gemeenteraadslid Jan Schelfhout (Vlaams Belang ) was niet te spreken over de beschuldigingen van de meerderheid over het voorliegen van de bevolking. Hij zegt klacht te zullen indienen bij de politie. “Dit pik ik niet.”

Voorstel oppositie weggestemd

Het gezamenlijke voorstel van oppositiepartijen Centrumlijst, Vlaams Belang en Open & Liberaal om ieders standpunt te bepalen werd weggestemd door de meerderheid, maar die keurde wel een zelf ingediende motie goed: “We sturen het ruimtelijk beleid van de gemeente Haaltert bij na evaluatie, onder meer, van de resultaten en de adviezen uit de bouwmeesterscan en het woonomgevingsplan”, luidt de motie.

In het vragenhalfuurtje voorafgaand aan de gemeenteraad stelde bewoonster Issa Schandevijl ook enkele vragen over het project. Zo verwees ze naar het beleid waarin wordt gehamerd op het behoud van open ruimte en vroeg ze naar een oplossing voor de verkeersdrukte die het project met zich zou meebrengen. “In woonuitbreidingsgebied mag er onder bepaalde voorwaarden gebouwd worden”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Phaedra Van Keymolen (CD&V). “Maar als er mag gebouwd worden, zullen er strenge voorwaarden opgelegd worden naar duurzaamheid, naar mobiliteit, naar biodiversiteit, naar klimaatneutraliteit enzovoort.” 

“In het ontwerp dat aan de buurtbewoners is voorgesteld waren nog heel wat terechte opmerkingen, o.a. rond mobiliteit en parkeerbeleid. Ik denk dat het ontwerp in de zin nog wel zal worden aangepast. Maar er is nog geen vergunningsaanvraag. Vooraleer het dossier in vergunningsfase kan gaan, moet er eerst nog een hele procedure doorlopen worden en moeten eerst nog heel wat studies en adviezen worden ingewonnen.”

Teleurgesteld

Bewoner Christiaan De Punt reageerde na afloop van de gemeenteraad: “Ik ben teleurgesteld in de politieke partijen. Jammer dat er een stemming gebeurt waarbij er geen rekening wordt gehouden met de wil van bepaalde mensen uit een partij. Het is ook heel gemakkelijk om de schuld op iemand anders te steken.”
4 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Peter De Sutter

  Klopt mvr.De Rijck, maar dan geef je de vrije hand aan het systeem en zitten we misschien voor altijd opgescheept met dit soort theater,....stemmen zeker!!maar goed afwegen voor wie , dat is de boodschap!

 • Godelieve De Rijck

  Dit schepencollege kiest de Kant van kapitaalkrachtigen die hun landbouwgronden omtoveren in bouwgrond , waar de gewone burger alle nadelen er bij krijgen . Het is zeker goed dat de stemplicht afgeschaft wordt .

 • Godelieve De Rijck

  Nogmaals kiest het huidige schepencollege de Kant van kapitaalkrachtigen , die hun landbouwgrond omtoveren naar bouwgrond , waarom zou de gewone burger nog gaan stemmen ??????

 • Peter De Sutter

  Een beleid dat zich wegsteekt achter een advies uit 2008 , en waarvan fracties destijds verantwoordelijk hiervoor , vragen om hierop terug te komen wegens ‘niet meer van deze tijd!’....moeten vaststellen dat er een njet op het rekwest komt,...doet toch wel de wenkbrauwen fronsen! Voor wie staat/spreekt het schepencollege hier?......de bewoners van Haaltert of een paar investeerders en hun belanghebbenden?