Geen nieuw jeugdlokaal door onbestuurbaarheid?

GEMEENTERAAD MOET ERFPACHTOVEREENKOMST GOEDKEUREN VOOR KSA

Vzw De Jeugd van Lut & Jan bij haar opstart.
Claudia Van den Houte Vzw De Jeugd van Lut & Jan bij haar opstart.
Het dossier voor een nieuw jeugdlokaal voor KSA Sint-Jan en KSA Sint-Lut Haaltert ligt momenteel stil door de politieke crisis in de gemeente. De gemeenteraad moet maandag de erfpachtovereenkomst goedkeuren, maar al ruim een jaar wordt bijna alles tegengestemd. "De tijd begint te dringen", klinkt het bezorgd.

Er zijn al langer plannen voor een nieuw jeugdlokaal, waarin zowel KSA Sint-Jan als KSA Sint-Lut ondergebracht zullen worden. KSA Sint-Lut Haaltert is momenteel gevestigd in een deel van het stationsgebouw van Ede en KSA Sint-Jan Haaltert maakt gebruik van enkele leegstaande lokalen van de scholengroep De Krekel. Beide verenigingen hebben al jaren problemen met hun verouderde lokaal. De gemeente Haaltert kocht vorig jaar twee percelen grond in de Wypenstalstraat waar de nieuwbouw voor de jeugdverenigingen moet komen.

KSA Sint-Lut Haaltert huist momenteel in een deel van het stationsgebouw van Ede.
Claudia Van den Houte KSA Sint-Lut Haaltert huist momenteel in een deel van het stationsgebouw van Ede.

Kleine kans

Vanuit de twee jeugdbewegingen werd de vzw 'De Jeugd van Lut & Jan' opgericht die niet heeft stilgezeten en de eerste plannen klaar heeft. De gemeenteraad moet nu maandag een overeenkomst goedkeuren om de grond die ze aankocht in erfpacht te geven aan de vzw, zodat die kan starten met de bouw.


Sinds de gemeenteraad Haaltert onbestuurbaar verklaarde, raken er echter geen agendapunten meer goedgekeurd, waardoor de kans op groen licht voor de erfpachtovereenkomst klein lijkt. "Wij doen verder met ons project en hebben al een architect gecontacteerd, maar zolang het op de gemeente vastzit en de erfpachtovereenkomst niet wordt goedgekeurd, kunnen we niet starten met de bouw", vertelt Lien Callebaut, communicatieverantwoordelijke van vzw De Jeugd van Lut & Jan.

KSA Sint-Jan Haaltert bevindt zich in enkele lokalen van scholengroep De Krekel.
Claudia Van den Houte KSA Sint-Jan Haaltert bevindt zich in enkele lokalen van scholengroep De Krekel.

Schot in de zaak

"Wij hopen dat er schot komt in de zaak, want KSA Sint-Lut heeft bericht kregen dat ze tegen 1 januari haar huidig lokaal moet verlaten. We zijn nu dringend op zoek naar een tijdelijke tussenoplossing voor de jeugdbeweging. Mogelijk is jeugdcentrum De Kouter een optie als tijdelijk lapmiddel, maar dat is verre van een ideale locatie. We hopen dat iedereen goedgemutst is maandag op de gemeenteraad, maar gezien de tendens van de afgelopen maanden vrezen we ervoor", aldus Callebaut.


"Hoe langer het duurt, hoe verder het op de lange baan wordt geschoven", gaat Henk Lauwerys, voorzitter van vzw De Jeugd van Lut & Jan verder. "Wij hopen dat de gemeente zorgt voor een tussenoplossing." Volgens burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) werd de gemeenteraad een week opgeschoven zodat het punt van de erfpachtovereenkomst toch nog op de agenda gezet kon worden. "Ik hoop toch op goedkeuring, gezien het recent schrijven van minister Liesbeth Homans waarin ze erop wijst dat de onbestuurbaarheid niet belet dat de gemeenteraad besluiten kan goedkeuren. Nu kunnen we niets anders meer doen dan hopen op een goede afloop."