Einde politieke crisis is in zicht

NIEUWE COALITIE KAN WORDEN GEVORMD NA BRIEF MINISTER HOMANS

Gemeenteraadslid Phaedra Van Keymolen (CD&V).
Claudia Van den Houte Gemeenteraadslid Phaedra Van Keymolen (CD&V).
Het einde van de politieke impasse in Haaltert is wellicht in zicht. Na de brief van minister Liesbeth Homans aan de gemeente kan er worden overgegaan tot het aanstellen van een nieuw college van burgemeester en schepenen. CD&V, CL-VLD en Open en Liberaal-schepenen Gina Verbestel en Dany Van den Steene zullen de komende dagen waarschijnlijk samenzitten om een nieuwe coalitie te vormen.

Vanop het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) is er een brief vertrokken naar burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). In de brief deelt de minister mee dat ook de tweede bemiddeling van Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. De gemeenteraad kan nu de procedure starten voor de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen.

Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).
Claudia Van den Houte Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).

"Vroeger verwacht"

Zo kan er een nieuwe meerderheid worden gevormd en komt er binnenkort een einde aan de politieke crisis in de gemeente, die al sinds eind juli onbestuurbaar is. De volgende gemeenteraad vindt normaal plaats op 27 februari, maar wellicht zal er nog vroeger een extra gemeenteraad worden samengeroepen.


Als de gemeenteraad heeft beslist om een nieuw college aan te stellen en er zijn geldige voordrachtsaktes ingediend voor een nieuwe burgemeester en nieuwe schepenen, dan kunnen de schepenen de raad daarop de eed afleggen. De burgemeester wordt benoemd door de Vlaamse regering. De aftredende burgemeester blijft in functie tot de installatie van de nieuwe burgemeester. Al kan een procedure bij de Raad van State alles nog tenietdoen. "We hadden de brief van de minister veel vroeger verwacht", zegt gemeenteraadslid Peter De Smet (CL-VLD). "De gouverneur had zijn verslag al op 18 januari overgemaakt. We hadden uitdrukkelijk gevraagd om dat zo spoedig mogelijk te doen. We zijn in blijde verwachting van de brief. We hopen nu zo snel mogelijk vooruit te kunnen. Het heeft lang genoeg geduurd."

Schepen Dany Van den Steene (Open en Liberaal).
Claudia Van den Houte Schepen Dany Van den Steene (Open en Liberaal).

"Alles mogelijk"

De kans is groot dat de nieuwe coalitie uit CL-VLD, CD&V en de twee schepenen van Open en Liberaal - Gina Verbestel en Dany Van den Steen - zal bestaan. Dat wordt een coalitie van 14 op 25 zetels.


De twee gemeenteraadsleden van Open en Liberaal - Jeannine Schotte en Evy Bulté - lijken trouw te blijven aan hun huidige coalitiepartners N-VA en sp.a. "Veertien zetels krap? Beter dan de vorige meerderheid van dertien zetels: dat was pas krap. Wij hebben een zetel op overschot. Als er iemand afwezig zou zijn, is er nog geen probleem. Maar dat is allemaal nog vroeg. Alles is nog mogelijk", aldus De Smet. "Veertien zetels is minder krap dan nu. Soms kan het niet anders, wanneer er twee kampen blijken te zijn en N-VA en sp.a één en ondeelbaar zijn", zegt CD&V-fractieleider Phaedra Van Keymolen. "Het is vooral belangrijk dat er vertrouwen is. Een college met CD&V en CL-VLD heeft ook veel ervaring, als je kijkt naar het aantal jaren op de teller van de mensen - ik ben bijvoorbeeld nog relatief jong, maar ben al zestien jaar gemeenteraadslid. Wij kennen elkaar ook al jaren. Het huidige college was een combinatie van vrij nieuwe mensen met weinig bestuurservaring", aldus Van Keymolen.

Claudia Van den Houte

"Kwestie van dagen"

Ook zij denkt dat het nu snel kan gaan. "Het is een kwestie van dagen waarin we bij elkaar zullen zitten en als er een akkoord is over een coalitie een bijkomende raad bijeen kunnen roepen. We hopen wel dat er geen juridische vertragingsmanoeuvres zullen zijn en dat N-VA en sp.a dus niet naar de Raad van State stappen tegen de aanstelling."

Gemeenteraadslid Peter De Smet (CL-VLD).
Claudia Van den Houte Gemeenteraadslid Peter De Smet (CL-VLD).