Burger slachtoffer van politieke crisis

DOSSIERS LIGGEN STIL OMDAT ZE GEEN GOEDKEURING KRIJGEN

De burgers vinden het stilaan tijd dat er een einde komt aan de politieke crisis in Haaltert. Burgerbeweging Haaltert Anders (AHA), de vrijwilligers van de speelpleinwerking in Heldergem en recent ook de dorpsraad van Heldergem protesteerden al tegen de situatie. Wij lijsten enkele voorbeelden op van wat er allemaal fout loopt en waar de burger slachtoffer van is.

De volgende dossiers werden op de gemeenteraad niet goedgekeurd door twee schepenen van de meerderheidspartij Open en Liberaal en oppositiepartijen CD&V en CL-VLD. Zij vormen samen een meerderheid van de zitjes in de gemeenteraad. Zolang zij het licht niet op groen zetten, verandert er niets.

Wegenwerken komen in het gedrang

De gemeente plant onder meer wegenwerken in de zijweg van de Kattestraat en de zijweg van de Nieuwstraat. Daarvoor moeten er eerst wel grondafstanden gebeuren, maar de ontwerpakten werden tot op heden nog niet goedgekeurd door de gemeenteraad. Zolang dat niet gebeurt, kunnen de werken niet worden uitgevoerd. Ook het bestek voor onderhoudswerken aan het riolerings- en wegenpatrimonium in 2017 moet nog worden goedgekeurd. De uitgaven worden geschat op 166.250 euro. Eveneens staan de geplande wegen aan de Holbeekweg en de Processieweg in Heldergem en de asfalteringen in de Kerkbosweg en de Berenhoek voorlopig on hold.

Geen speelplein- werking in Heldergem

Het huidige schepencollege besliste om de speelpleinwerking Heldergem 1.500 euro toe te kennen voor de organisatie van de veertiendaagse werking tijdens de maand juli, maar die toelage werd niet goedgekeurd door de gemeenteraad. De vrijwilligers van vzw Speelhoc uitten na de vorige gemeenteraad al hun bezorgdheid.

"Er was ons ook al sinds 2014 beloofd dat we twee nieuwe lokalen zouden krijgen in het oud gemeentehuis dat de gemeente aankocht. We vangen jaarlijks tot 120 kinderen op in de vakantie. In deze omstandigheden zullen we genoodzaakt zijn om dat aantal te halveren tot slechts 60 kinderen."

Geen verwarming in Sint Martinusheem

De gemeente kocht vorig jaar het Sint Martinusheem in Kerksken aan zodat verenigingen, scholen en adviesraden het zouden kunnen gebruiken voor hun vergaderingen en evenementen. Momenteel is er echter geen verwarming in het pand. De oude stookolieketel is buiten gebruik en de stookolietanks zijn verwijderd. Omdat het gebouw werd opgesplitst in een appartement - voor een noodwoning - en zalen, is het de bedoeling dat ook de verwarming wordt opgesplitst: een ketel voor het appartement en een ketel voor de zalen.

De gemeenteraad keurde het plaatsen van de ketels echter nog niet goed. Mogelijk moeten de verenigingen hun activiteiten tijdens de winterperiode dus in de kou doorbrengen.

Geen veiligere fietspaden naar Ninove

Het is de bedoeling dat de gemeente Haaltert gaat samenwerken met de stad Ninove om nieuwe, veiligere fietspaden aan te leggen langs de Ninoofsesteenweg in Denderhoutem en de Denderhoutembaan in Ninove. De plannen zijn om vanaf de gemeentegrens met Haaltert tot aan de aansluiting met de Poeldeniersweg in Ninove een verhoogd fietspad in asfalt aan te leggen van 1,75 meter breed.

De gemeenteraad van Haaltert keurde het bestek met de kosten geraamd op 82.280 euro echter nog niet goed.

Geen bijkomende parkeergelegenheid

Het huidige schepencollege plant een woning en aanpalende gronden op de hoek van Hooglareweg met Edestraat aan te kopen zodat de Hooglarestraat kan worden verbreed en er een aantal extra parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd. De principebeslissing voor de aankoop werd nog niet goedgekeurd.

Burgerbeweging AHA hield al flyeracties aan het gemeentehuis als protest tegen de politieke crisis.
Claudia Van den Houte Burgerbeweging AHA hield al flyeracties aan het gemeentehuis als protest tegen de politieke crisis.
De dorpsraad van Heldergem plaatste ter hoogte van het kerkhof in Heldergem borden om de onbestuurbaarheid aan te klagen.
repro Claudia Van den Houte De dorpsraad van Heldergem plaatste ter hoogte van het kerkhof in Heldergem borden om de onbestuurbaarheid aan te klagen.