"Wij willen geen appartementen in onze dorpskern"

BUURT WIL LANDELIJK KARAKTER BEHOUDEN EN VREEST VOOR PARKEERPROBLEMEN

Omwonenden protesteren tegen de bouw van 24 appartementen op de hoek van de Heldergemstraat met de Processieweg.
Foto CVHN Omwonenden protesteren tegen de bouw van 24 appartementen op de hoek van de Heldergemstraat met de Processieweg.
Een groep Heldergemnaren is een protest gestart tegen een bouwaanvraag voor 24 appartementen op de hoek van de Heldergemstraat en de Processieweg. Ze maken zich zorgen over verkeersproblemen en vrezen dat het landelijk karakter van hun dorp verloren zal gaan, zeker omdat er nog extra bouwprojecten zijn gepland.

Bij de gemeente werd onlangs een bouwaanvraag ingediend voor de bouw van 24 appartementen op de hoek van de Heldergemstraat met de Processieweg. Buurtbewoner Guy Suys startte een petitie tegen de bouw, die al door meer dan 100 Heldergemnaren werd getekend. De dorpsraad Heldergem steunt het protest en diende al bezwaar in bij de gemeente.


De inwoners maken zich om verschillende redenen zorgen. "We vrezen voor bijkomende parkeerproblemen in de Heldergemstraat en zijstraten", vertellen initiatiefnemer Guy Suys en Johan Baetens van de dorpsraad. "Tijdens een rondrit die we deden door Haaltert, zagen we telkens een concentratie van wagens om en rond de appartementen, ondanks de verplichting om 1,5 garages te voorzien per wooneenheid. In Heldergem is er dan nog niets van voorzieningen zoals een school, bank of post. Je hebt dus voor alles een auto nodig. We vrezen dan ook dat het hier binnenkort vol zal staan met auto's", aldus Suys en Baetens.

"In onze tuin kijken"

Buurtbewoner Franky Van den Stockt beaamt dat. "Het is nu al slalommen tussen de geparkeerde auto's als je door de straat rijdt. We vrezen dat de straat op de duur maar langs één kant meer berijdbaar zal zijn." Ook de ontsluiting zou volgens Baetens en Suys voor verkeerproblemen zorgen: "De auto's van de appartementen zullen via een smal zijstraatje van de Processieweg geleid waar nu al geen vrachtwagen door kan."


Sommige omwonenden vrezen ook dat hun privacy verstoord zal worden door een appartementsblok van drie bouwlagen: "Men zal in onze tuin en in ons huis kunnen kijken."


De bewoners vinden dat het maximale aantal woningen in hun dorp is bereikt. "Twee bestaande projecten van telkens drie wooneenheden op het Oud Dorp wachten al jaren op een koper en een derde project van 13 wooneenheden op de hoek van de Heldergemstraat en de Lochtingweg wachten al jaren op uitvoering. Bovendien plant de sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco 18 sociale huurappartementen tegenover de kerk. In totaal zouden er dus 61 appartementen en een commerciële ruimte bijkomen, met en concentratie van 42 woningen rond het kerkplein. Het project is strijdig met het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat stelt dat dit type woningen er niet thuishoort en het landelijk karkater van het dorp verstoort."

"Nog geen beslissing"

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Lisa Houtman (sp.a) is er nog geen beslissing genomen over de bouwaanvraag voor de 24 appartementen: "Het openbaar onderzoek, waarbij er bezwaren kunnen worden ingediend, loopt nog", aldus Houtman.


"Als dat is afgelopen, zal de stedenbouwkundig ambtenaar alles onderzoeken en een advies geven dat naar het schepencollege zal gaan. We moeten wachten op zijn advies voor we als college een standpunt kunnen innemen."