Plannen nieuw station zijn klaar

UITGEBREIDERE GROENPARKING GROTERE FIETSENSTALLINGEN NOG GEEN SPOORWEGBRUG

Burgemeester Steven Swiggers aan het op te waarderen station van Haacht.
Foto Ponsaerts Burgemeester Steven Swiggers aan het op te waarderen station van Haacht.
Haacht-Station op termijn uitbouwen tot een volwaardig knooppunt voor het openbaar vervoer, dat is de bedoeling van het nieuwe provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving Haacht. In een eerste fase worden de parking en fietsenstalling vergroot en heraangelegd. De langverwachte spoorwegbrug en de herinrichting van de omgeving zal echter nog zeker 10 jaar op zich laten wachten.

De ruime omgeving van het station van Haacht moet op termijn worden geoptimaliseerd tot een volwaardig, regionaal openbaarvervoersknooppunt waar spoor, wagen en fiets samenkomen. Met een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) willen zowel het provinciebestuur als de betrokken gemeenten Haacht en Boortmeerbeek het uitvoeringsdossier weer op de agenda van partners als het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn, Infrabel en de NMBS plaatsen. "In een eerste fase voorziet de NMBS naast een 600-tal overdekte fietsenstallingen ook een nieuwe, groene pendelparking die het aantal parkeerplaatsen tot 300 moet uitbreiden", zegt Haachts burgemeester Steven Swiggers (Open Vld). "De uitbreidingen en vernieuwingen zullen voor de vele treinreizigers al een grote meerwaarde betekenen. De ingrepen moeten ook nog meer pendelaars aantrekken. Zo kunnen we bij de NMBS ook de herinvoering van een rechtstreekse verbinding naar Brussel op tafel brengen." Een timing is er nog niet, maar de werken zouden volgens Swiggers volgend jaar al kunnen starten.

Nog géén fly-over

Ook in het plan opgenomen: de langverwachte brug die de verkeersdoorstroming aan de spooroverweg vooral tijdens de spitsuren enorm zou moeten bevorderen. De zogenaamde fly-over is echter nog niet voor morgen. "AWV heeft ons spijtig genoeg al laten weten dat ook de komende 10 jaar de nodige budgetten daarvoor nog niet voorhanden zullen zijn", zucht Swiggers. "Het voorliggende PRUP bepaalt wel al het tracé en de inplanting in de omgeving. Het maakt ook dat, eens het geld wél voorhanden, er meteen een bouwaanvraag kan worden ingediend."


Het ruimtelijk uitvoeringsplan bepaalt eveneens de herinrichting van de hele stationsomgeving. "De eigenlijke heraanleg van het stationsplein tot een open, publieke ruimte met veel groen en een aantal bijkomende handelsfuncties kan echter pas na de realisatie van 'de brug', als het doorgaand verkeer is verdwenen. Ook dat is dus nog niks voor de eerstvolgende jaren. We gaan wel al lobbyen voor de eerdere realisatie van een fiets- en voetgangerstunnel, zodat de zwakke weggebruikers de gevaarlijke overweg kunnen vermijden", aldus nog Swiggers.


De infomarkt waarop de plannen ter inzage liggen en deskundigen van de provincie toelichting zullen geven vindt plaats op dinsdag 12 april, doorlopend van 14 tot 19 uur in Dienstencentrum Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85 in Haacht. Tijdens het openbaar onderzoek dat nog tot en met 19 mei loopt kunnen eventuele bezwaarschriften worden ingediend.