Oppositie vreest komst van afvaloven naar Tildonk

De oppositiegemeenteraadsleden Bert Francois, Nele De Win (N-VA) en Jos Verdeyen (CD&V)aan de Vaart in Tildonk.
Foto SPK De oppositiegemeenteraadsleden Bert Francois, Nele De Win (N-VA) en Jos Verdeyen (CD&V)aan de Vaart in Tildonk.
Omdat de initiatiefnemers van een eventuele toekomstige afvalverbrandingsoven in Kampenhout mogelijks bot zullen vangen, vrezen Haachtse politici dat ze met het project eventueel naar de Vaartdijk in buurgemeente Tildonk (Haacht) zouden uitwijken. Ze vragen het gemeentebestuur daarom preventief maatregelen te nemen.

"Binnenkort volgt een uitspraak in de rechtszaak die door de ovenbouwer werd ingespannen om in het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas alsnog een afvalverbrandingsinstallatie te kunnen neerzetten", weet raadslid en actievoerder Bert François (N-VA). "Om op een eventuele negatieve uitspraak door de Raad van State te anticiperen en de bouw van de oven op de site van de firma De Coninck achter de Renault-garage langs de Leuvensesteenweg alsnog tegen te houden, is de provincie gestart met de opmaak van een nieuw Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Maar de kans is groot dat Recover Energy het hierbij niet zal laten en mogelijk zal uitwijken naar een alternatieve locatie."

Vaartdijk

Dat zou volgens de gezamenlijke Haachtse oppositie wel eens best een perceel langs de Vaartdijk in het Tildonkse industrieterrein Hambos kunnen worden. "Enkele honderden meters verderop, aan de overkant van het kanaal Leuven-Mechelen, vinden ze daar immers een terrein dat eveneens aan een loskade grenst, én bovendien een ontsluitingsweg voor vrachtwagens richting Mechelsesteenweg biedt", verklaart de actievoerder van het eerste uur. "Daarom moeten we nu de procedures opstarten om dit juridisch onmogelijk te maken", vult CD&V-raadslid Jos Verdeyen aan. "We vragen het gemeentebestuur van Haacht dan ook om dringend een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan op te maken dat, naar analogie met het PRUP voor Kampenhout-Sas, het ook in Haacht onmogelijk maakt een afvalverbrandingsoven in te planten. Een dergelijke oven hoort immers niet thuis vlak bij woonwijken en scholen. Dus zeker ook niet in Tildonk." Beide oppositiepartijen geven aan met het gemeentebestuur rond de tafel te willen gaan zitten om het mogelijke probleem te bespreken. Voor alle duidelijkheid: er zijn geen concrete signalen dat de ovenbouwer effectief overweegt om naar de IZ Hambos uit te wijken. (SPK)