Mammobiel

De mammobiel komt naar Haacht. Van 10 februari tot en met 6 maart kunnen vrouwen tussen de 50 en 70 jaar uit Haacht er zich laten screenen op borstkanker. Men kan op twee manieren aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker deelnemen: met de uitnodigingsbrief die men thuis ontvangt of met een voorschrift van de (huis)arts. Wie de voorbije twee jaar geen screeningsmammografie liet nemen, ontvangt een uitnodigingsbrief van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO). Die uitnodiging geldt als voorschrift voor een screeningsmammografie en stelt meteen ook een dag en uur voor een afspraak in de mammobiel voor. De mammobiel zal opgesteld staan op de parking van GC Den Bussel in Haacht. (SPK)