Leger trekt zich nog één keer terug

HISTORISCHE STOET BEELDT BELGISCHE SOLDATEN EN MATERIEEL UIT WOI UIT

Leden van 'de Patrouilleurs', zoals ze woensdag ook doorheen onze regio zullen trekken.
Repro SPK Leden van 'de Patrouilleurs', zoals ze woensdag ook doorheen onze regio zullen trekken.
Honderd jaar na de begindagen van de Eerste Wereldoorlog in Vlaams-Brabant trekt morgen een historische evocatie over de terugtrekking van het Belgische leger door onze regio. De colonne van in originele klederdracht gehulde infanteristen, een cavalerie en replicavoertuigen passeert onder meer in Rotselaar en Haacht.

Vandaag vertrekt in het Limburgse Halen, tegen Diest, de herdenkingsevocatie 'De Terugtocht'. Een colonne van een tachtigtal in authentieke klederdracht uitgedoste Belgische 'soldaten' trekt in zes dagen te voet naar de Martelarenstad Dendermonde. Morgen passeert het schouwspel onder meer Rotselaar en Haacht. "Na verwoede gevechten in Luik, Namen en aan de Gete-stelling trok het Belgische leger zich rond half augustus 1914 terug, richting haar Antwerpse stellingen", vertelt David Moortgat (34) van de initiatiefnemende vzw Platform voor Belgische Geschiedenis. "Deze tocht van een uitgeput, maar nog niet verslagen, leger ging voor een groot stuk door Vlaams-Brabant. Het is die tocht die we nu, precies 100 jaar na datum, opnieuw willen laten herbeleven. Noem het gerust een rijdend eerbetoon aan de soldaten van WOI. Tegelijk willen we het grote publiek laten zien hoe het er indertijd echt allemaal uitzag, en hoe zwaar Vlaams-Brabant werd getroffen. Vele dingen daarvan zijn we ondertussen al bijna vergeten. We hadden natuurlijk ook ergens een statische tentoonstelling kunnen houden, maar met deze 'Terugtocht' duwen we, verspreid over een hele week en vier verschillende provincies, de mensen de oorlogsgeschiedenis letterlijk recht onder de neus."


Aan de evocatie nemen een 80-tal figuranten, een 40-tal paarden en ook tientallen honden deel. "De infanteristen, cyclisten, menners en cavalerie zullen allemaal in de authentieke kostuums en uitrusting opstappen. Het is trouwens een misvatting dat onze Belgische soldaten in WOI in een kaki plunje rondliepen. Dat bestond toen immers nog niet. De tenues kwamen recht uit de tijd van Napoleon", weet de voorzitter van de vzw die beter bekend is als 'De Patrouilleurs'.


"Niet alleen de kostuums, maar ook het materieel dat zal uitrijden, is ongezien", verzekert Moortgat. "De hoeveelheid Belgisch, door paarden getrokken militair materiaal dat aan onze colonne deelneemt, is sinds de jaren '30 hier niet meer op de baan geweest. Er zijn wagens bij uit 1874, maar ook heel wat replica's. Want ondertussen is al veel authentiek materiaal verloren gegaan. Bijzonder zijn onder meer de replica van een Minerva-pantserwagen en de 'bureau-voiture' - een soort van rijdend militair hoofdkwartier - dat voor de gelegenheid werd nagebouwd.


Rond 11.20 uur wordt de colonne voor een stop aan het gemeentehuis van Rotselaar verwacht. In augustus en september 1914 werd de streek rond Werchter en Rotselaar immers geteisterd door zware gevechten, waarbij meer dan 350 soldaten het leven lieten. "Op het dorpsplein van Rotselaar zullen we het middagmaal gebruiken dat al rijdend in onze veldkeuken wordt bereid. Dat geeft geïnteresseerden meteen de uitgelezen kans om onze colonne eens rustig van dichtbij te komen bekijken. Onder meer Defensie zal er met een infostand aanwezig zijn", weet Moortgat.

Een rijdende legerkeuken uit 1914-18.
Repro SPK Een rijdende legerkeuken uit 1914-18.

Last Post

Rond 12.30 uur is er een eerbetoon met 'Last Post' aan het monument van de Slag aan de Molen in de Vijfde Liniestraat. Daar sneuvelden van 10 tot 12 september 1914 bij de 'Slag aan de Molen' ongeveer 320 soldaten van het 5de en 25ste Linieregiment. Van daar gaat het in stoet verder naar Tildonk, waar men voor een korte plechtigheid halt houdt aan het nieuwe Belevingscentrum '14-'18 in het voormalige Ursulinenklooster (13.30 uur). Via het gemeentehuis (14.40 uur) en het centrum van Haacht gaat het vervolgens langs de Rijmenamsesteenweg naar Rijmenam.


De volledige route en andere informatie kan u bekomen via www.deterugtocht.be.

Een beeld van de 'terugtocht' van het Belgisch leger uit 1914.
Repro SPK Een beeld van de 'terugtocht' van het Belgisch leger uit 1914.
Een origineel beeld van de Minerva-pantserwagen zoals er ook een replica aan de evocatie zal deelnemen.
Repro SPK Een origineel beeld van de Minerva-pantserwagen zoals er ook een replica aan de evocatie zal deelnemen.