Heerlyckheid van Roost wint Forum Archeologieprijs 2016

De grondvesten van de voormalige Heerlyckheid Van Roost werden recent opnieuw op hun oorspronkelijke locatie opgebouwd in een nieuw buurtpark.
Foto Ponsaerts De grondvesten van de voormalige Heerlyckheid Van Roost werden recent opnieuw op hun oorspronkelijke locatie opgebouwd in een nieuw buurtpark.
De gemeente Haacht krijgt voor de realisatie van de 'Heerlyckheid van Roost' de Forum Archeologieprijs 2016. De jury gaf de prijs unaniem aan het cultuur-historisch project waarbij de funderingen van de voormalige waterburcht van Roost in een nieuw buurtpark werden heropgebouwd.

"Dankzij oud en nieuw archeologisch onderzoek werd de kasteelsite van Roost in kaart gebracht en konden de resultaten op een originele en verfrissende manier vertaald worden naar een breed publiek", klinkt het volgens het rapport. "Het resultaat is een buurtpark dat geschiedenis ademt en deelt met de inwoners van de gemeente." Met de Forum Archeologieprijs wil het Forum Vlaamse Archeologie vzw (FVA) een persoon, vereniging, openbaar bestuur of onderneming die de voorbije jaren een waardevolle bijdrage heeft geleverd voor de archeologie in Vlaanderen haar bijzondere waardering tonen. Het is nog maar de tweede maal dat de prijs wordt uitgereikt. (SPK)