Gemeente stap dichter bij eengemaakt zorgbestuur

De gemeente Haacht heeft, zoals verplicht volgens het nieuw decreet Lokaal Bestuur, een algemeen directeur aangesteld. Huidig gemeentesecretaris Luc Van Rillaer zal die nieuwe functie bekleden.

Huidig OCMW-secretaris Eric Persoons werd tijdens de jongste gemeenteraad tot adjunct algemeen directeur van het nieuwe zorgbestuur aangesteld. Eerder werd reeds de eveneens verplichte financieel directeur voor de gemeente Haacht aangesteld. Die functie zal door Katrien Weets worden bekleed. Het gemeentebestuur keurde tijdens de jongste gemeenteraad eveneens het principe goed om de 61 personeelsleden die momenteel nog volgens de loonschaal E worden uitbetaald - vooral poetsvrouwen werkzaam voor het OCMW - de kans te bieden om naar loonschaal D te promoveren. De maatregel komt er na protest van de poetsvrouwen op de loonsverhoging voor de nieuwe adjunct algemeen directeur. Zijn loon wordt gezien de nieuwe functie gelijkgeschakeld met dat van de gemeentesecretaris. (SPK)